13.07.2017

Kultuuriminister Indrek Saar rääkis Euroopa Parlamendile laulupeost, e-Eestist ning eesistumise prioriteetidest kultuuri- ja spordivallas

11. juulil tutvustas kultuuriminister Indrek Saar Brüsselis Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjonile Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise peamisi teemasid kultuuri-, audiovisuaalpoliitika ja spordivaldkonnas.

Kultuuriminister Indrek Saar alustas oma esinemist tänusõnadega noorte laulu- ja tantsupidu külastanud Euroopa Parlamendi saadikutele. “Üheskoos laulmine ja tantsimine ei ole mitte ainult oluline osa Eesti kultuurist ja ajaloost, vaid on kantud meie usust vabadusse, rahulikku kooselamisse ja tegutsemisse. Pole siis ime, et meie rahumeelseid püüdlusi iseseisvuse taastamiseks tuntakse kui laulvat revolutsiooni ning see on näiteks Eestile iseloomulikust tegutsemisest oma eesmärkide saavutamisel,” rõhutas Saar.

Minister Saar märkis oma ettekandes, et Eesti kaalukaim ülesanne on juhtida läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga selle üle, kuidas uuendada Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste turgu reguleerivat seadusandlust. „Kõik liikmesriigid on seda meelt, et Euroopa vajab võimalikult kiiresti audiovisuaalmeedia teenuste reeglite uuendamist. Vajame selget ja ühtset õigusruumi teenuste arenguks ja leviks ühtsel turul, kus kõik osalised täidavad samu reegleid, silmas pidades ka uusi teenused, mida olemasolev direktiiv ei hõlma. Samuti peame tagama, et kasutajad – eriti lapsed – oleksid internetis meediateenuseid tarbides piisavalt kaitstud. Senisest paremini tuleb takistada vihakõnet ja vägivallale õhutamist,“ ütles Saar oma esinemises.   „Audiovisuaalmeedia teenuste reeglite uuendamisel on Eesti sihiks eesistujana saavutada kokkulepe Euroopa Parlamendiga, tegime selleks esimese sammu eile alanud läbirääkimistel,“ ütles Saar.

„Kultuurivaldkonnas on meie keskseks teemaks ligipääs kultuurile ja pärandile digipöörde ajastul ning mida tuleks teha selleks, et  publikut senisest paremini kaasata,“ ütles Saar. Teistest eesistumise kultuurivaldkonna võtmeteemadest kõneledes tõi Saar välja, et Euroopa Liidu jaoks on oluline strateegilise kultuurikoostöö edendamine kolmandate riikidega. Samuti pühendume eesistujana sellele, kuidas tõhusamalt takistada kultuuriväärtuste ebaseaduslikku sissevedu Euroopa Liitu.

Spordis soovib Eesti tõsta arutelu keskmesse treeneri rolli väärtuste ja oskuste õpetajana ning kuidas treenereid nende muutuvas rollis paremini toetada. „Kui me soovime, et eurooplased oleksid kehaliselt aktiivsed, terved ja tegusad, austaksid mitmekesisust ja hindaksid ausa mängu põhimõtet nii spordis kui ka ühiskonnas laiemalt, siis peame keskenduma just treeneritele kui võtmeisikutele, kelle kanda on oluline roll selle sihi saavutamisel,“ rõhutas Saar. 

Indrek Saar märkis, et kõigi oma põhiteemade puhul on Eesti eesmärk saavutada liikmesriikide vahel olulisi kokkuleppeid, mis mõjutavad vahetult kõiki kodanikke ja ka Euroopa tulevikku.

Kultuuriminister Indrek Saare kõne täisteksti Euroopa Parlamendis saab lugeda SIIN.

Loe lähemalt Eesti EL Nõukogu eesistumise prioriteetide kohta kultuuris, audiovisuaalvaldkonnas ja spordis SIIT

Fotod ettekandelt Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjonis leiab SIIT.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised