05.05.2017

Ühisvolikogusse 23 liiget?

Selle nädala rahvakoosolekutel arutatakse Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjoni algatust muuta ühinemislepingu punkti, mis käsitleb volikogu liikmete arvu. Käina ja Hiiu valla ühinemislepingusse sai kirja, et tulevases ühendvolikogus on 17 liiget. Nüüd on kavas tõsta rahvaesindajate arvu 23ni.
 
Muudatusettepanek on tingitud vabariigi valitsuse ettepanekust Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühendamiseks. Lähtuvalt seadusest saaks omavalitsusi ühendav Hiiu maavanem volikogu liikmete arvuks määrata 21 liiget.

Hiiu vallavanem Reili Rand ütles, et maavanemaga asju arutades leiti, et see arv võiks olla suurem selleks, et valimistel oleks mandaadi saamise võimalused saare eri piirkondades võrdsemad. Mandaatide miinimumarv on seotud ka omavalitsuse elanike arvuga. 23 volikogu liikme puhul antaks u 360–370 elaniku kohta üks mandaat.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised