08.04.2017

„Kas toetate Hiiumaal üht omavalitsusüksust?“

„Kas toetate Hiiumaal üht omavalitsusüksust?“ – elanike küsitlus 9-10. aprillil kogu Hiiumaal
Olete oodatud oma arvamust avaldama elanike küsitluses, vastates küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“  Vastusevariandid on „jah“ ja „ei“.

Elanike küsitlus toimub  kõigis Hiiumaa omavalitsustes 9-10. aprillil 2017 ja tuleneb Vabariigi Valitsuse algatatud Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekust.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul kas elektrooniliselt või küsitluspunktis.

Elektrooniline küsitlus on leitav valdade kodulehtedelt veebikeskkonnas VOLIS  www.volis.ee
ja selleks tuleb ennast tuvastada IDkaardiga.

Kui on soov vastata küsitluspunktis, siis see tuleb valida arvestades oma elukohta, mis on rahvastikuregistrisse kantud – vt küsitluspiirkondasid allpool olevast tabelist. Küsitluses osalemiseks võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Saab ka taotleda küsitluslehe täitmist kodus - kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Sel juhul tuleb võtta ühendust allpool toodud kontaktandmetel ja tähtaja jooksul.

Täpsem info on saadaval valdade kodulehtedel:
www.hiiuvald.ee, www.Kaina.hiiumaa.ee, www.emmaste.ee; www.pyhalepa.hiiumaa.ee

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised