21.03.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

60aastane jahimeeste selts valis esimesed auliikmed

Laupäeval pidasid jahimehed ja -naised seltsi 60. aastapäeva pidu Kärdla kultuurikeskuses. Seltsi esimees Tiit Paulus ütles pidupäevakõnes, et olenemata riigikorrast ning kergematest ja raskematest aegadest on saare jahimeestel jätkunud tahet ja jõudu tegutseda üheskoos, hoida ja säilitada oma organisatsiooni. Kui tagasivaated seltsi ajaloole tehtud, teatas juhatuse esimees, et tänavu 15. veebruaril kinnitas juhatus seltsi tunnustuste andmise korra. Selle järgi on kõrgeimaks autasuks seltsi auliikme märk “Kuldhirv”. Kõige esimese seltsi auliikme tiitli ja märgi pälvis Hiiumaa jahimeeste seltsi (HJS) asutajaliige, pikaajaline juhatuse esimees ja juhatuse liige Viljar Rajaveer hindamatute teenete eest saare jahinduse arengusse. Teise auliikme märgi sai seltsi pikaaegne tegevjuht, revisjonikomisjoni esimees ja seltsi liige Arvo Maivel. Aukirja “Kuldhirv” pälvis kokku 32 seltsi liiget. 

Emmaste ja Pühalepa ühinemisläbirääkimisi ei alusta

Emmaste ja Pühalepa volikogu juhid teatasid vastuseks Hiiu ja Käina valla juhtkomisjonide kutsele ühinemiste üle läbi rääkida, et ei alusta ühinemisläbirääkimisi. Põhjenduseks toodi, et Emmaste ja Pühalepa vald keskenduvad sel perioodil pigem niisugustele tegevustele, et jätkata iseseisvate haldusüksustena. Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo tunnistas, et keeldumisotsus tuli tema jaoks üllatusena: “Koosoleku järel jäi mulje, et Hiiu valla ja Käina valla vahel sõlmitud ühinemisleping on nii Emmaste kui Pühalepa valla jaoks vastuvõetav.” Nimelt toimus 9. märtsil Käina vallamajas Emmaste valla ja Pühalepa valla volikogude liikmete ja vallajuhtide kohtumine ning infovahetus Hiiu ja Käina valdade ühinemise juhtkomisjoni liikmete jt kaasatud isikutega. Koosoleku järel pandi Emmaste valla ja Pühalepa valla volikogu liikmetele teele kutse alustada ühinemiskokkuleppe läbirääkimisi esmaspäeval, 20. märtsil. Emmaste ja Pühalepa volikogu juhtide vastuses leitakse, et Hiiu valla ja Käina valla juhid tõlgendasid läbirääkimiste ettepanekust lähtunud spontaanset arutelu ennatlikult poolte kokkuleppena läbirääkimisi alustada. 

Vald jättis külanimed muutmata

Hiiu vallavalitsus otsustas jätta Kiduspe ja Mägipe küla nime muutmata. Põhjuseks, et kümme eelnimetatud külade elanikku või seal kinnisvara omavat inimest, kes oma arvamust avaldasid eelnõu väljapaneku ajal, olid kohanimede muutmise vastu. Keelenõukogu aga leidis, et vaid kahe kohanime muutmine tekitaks põhjendamatu erisuse kui teised samalaadsed kohanimed muutmata jäetakse. Vallavalitsus teatas, et kokku andis oma arvamuse 37 inimest, kelelst 27 ei ole rahvastikuregistrijärgsed Mägipe või Kiduspe elanikud ega oma nendes külades kinnistusraamatu kohaselt ka kinnisvara, seega nende arvamust arvesse ei võetud. Avalduse ajalooliste nimekujude, Kiduspäe ja Mägipäe taastamiseks tegi Kõpu külaselts Valguskiir. Algatus ajalooliste külanimede taastamiseks sündis koostöös 14. Kõpu poolsaare külade päeva töörühmaga ning seda esitleti Kiduspäel toimunud külade päeval. Seal andis oma allkirja ajalooliste külanimede taastamiseks 83 osalejat. 

110 hiidlasel tagasimakse taotlus esitamata

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel on võimalus taotleda madalapalgalise tulumaksu tagasimakset veel 20 000 inimesel, kes seni ei ole esitanud oma tuludeklaratsiooni ega tagasimakse taotlust. Hiiumaal on eelnimetatud dokument veel esitamata 100 isikul. Teha saab seda e-maksuametis/e- tollis veel 11 päeva jooksul ehk kuni 31. märtsini.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised