02.05.2016

SA Tuurus saab tasuta abi e-PRIA kasutamisel

e-PRIA kasutamise juhendamine

2016 Maaelu Edendamise Sihtasutus pakub koostöös PRIA-ga kõigile ühtse pindalatoetuse taotlejatele 15. juunini 2016. a põllu- ja maamajanduse konsulentide poolset tasuta juhendamist ja tuge e-PRIA kasutamisel Konsulendid ja maakondlikud nõuandekeskused juhendavad kliente erinevate e-PRIA teenuste osas, kuid eelisjärjekorras oodatakse juhendamisele kliente, kes soovivad taotleda pindalatoetust.

Teenuse sihtrühma kuuluvad põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja turustajad ning teised maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja isikud, kes soovivad taotleda PRIA vahendatavaid toetuseid. e-PRIA tugiteenuse pakkumise eesmärgiks on e-PRIA kaudu toetust taotlevate isikute arvu ning esitatavate andmete ja dokumentide osakaalu suurendamine arvestusega, et mõne aasta pärast on võimalik PRIAle taotluseid esitada vaid e- PRIA vahendusel.

Juhendamiseks aja broneerimine

Soovitatav on konsulentide poole pöörduda võimalikult varakult ja broneerida juhendamiseks aeg. Ühe taotleja arvestuslik nõustamise aeg on kuni kaks tundi. Juhendamisele minnes tuleb kindlasti kaasa võtta ID-kaart ja teada selle paroole. e-PRIA kasutamiseks sobib ka Mobiil- ID.

Juhendajad SA Tuurus: Helis Roosimaa ja Silva Jõemaa. tel 4622803, 5345 9558 , e- post silva@tuuru.edu.ee . Juhendamine toimub tööpäevadel 9:00- 12:00 ja 13:00 -16:30 aadressil Vabrikuväljak 1, Kärdla.

SA Tuuru poolt pakutavad teenused:

Juhendame kliendiks registreerimisel, põldude ja niitude joonistamisel, pindalatoetuse taotluse täitmisel ja esitamisel, põllumassiivide uute piiride deklareerimisel ja piiride muutmisel.

Juhendamine on tasuta!

e-PRIA tugiteenust rahastatakse riigieelarvest. Tugiteenuse osutamist korraldab halduslepinguga Maaelu Edendamise Sihtasutuse Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus.


Katrin Sarapuu

SA Tuuru juhataja

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised