11.05.2012

Aeg esitada taotlused Natura 2000 erametsatoetuse saamiseks

2012. aasta Natura 2000 taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai Foto: Kirsimetsa

SA Erametsakeskusesse möödunud aasta kevadel laekunud ligi 4800 Natura 2000 toetuse taotluse põhjal makstakse tänavu erametsaomanikele toetusteks üle 3,7 miljoni euro. Täies mahus saab Natura toetust 4127 metsaomanikust taotlejat, osalises mahus 610 taotlejat, äraütlemisi on 64.

Taotlusi esitati kokku 55 149 hektaril asuvale Natura 2000  erametsamaale, millest 45 249 hektarit paikneb piiranguvööndis ja hoiualal ning ülejäänud 9 900 ha sihtkaitsevööndis.

Hektarites mõõdetuna saab möödunud aastal esitatud taotluste põhjal toetuse ligi 44 780 ha piiranguvööndis ja hoiualal paiknevat metsamaad ning  9 668 ha sihtkaitsevööndis asuvat metsamaad. Võrreldes möödunud aastal toetust saanud alaga on olnud kasv 10 000 hektarit.

„2011. aasta kevadel viis Erametsakeskus läbi teavituskampaania, mille käigus saadeti igale Natura 2000 alal asuva erametsamaa omanikule teavituskiri ning sellest tulenevalt oli märgatav kasv nii taotluste arvu kui ka toetuse pindala osas,“ ütles toetuste üksuse juht Maris Tõnuri. „2012. aasta taotlusvooru eel sarnast teavituskampaaniat läbi ei viidud, kuid kindlasti on ka neid taotlejaid, kes eelmisel aastal mingil põhjusel taotlema ei jõudnud, kuid sel aastal taotlema tulevad,“ märkis Maris Tõnuri.

SA Erametsakeskus teavitab otsusest lähinädalatel kõiki toetuse taotlejaid, kelle suhtes võeti vastu taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsus. Neile taotlejatele, kes saavad toetust täies ulatuses, otsuseid eraldi ei saadeta. PRIA teeb maksed lähinädalatel.

Andmed tehtud otsuste kohta juriidiliste isikute osas on saadaval aadressil http://www.eramets.ee/natura-metsa-toetuse-saajad-2011a

2012. aasta Natura 2000 taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai. Hilinenult saab Natura  toetust taotleda  veel kuni 15. juunini, kuid iga hilinenud tööpäeva eest arvestatakse toetussummast maha 1%.

Tähelepanu vajab ka asjaolu, et toetuse avaldus tuleb esitada igal aastal. „Eelmiste aastate andmete põhjal toetust määrata pole võimalik, lisaks võivad andmed toetuskõlbliku metsapindala kohta erinevatel põhjustel olla muutunud. Seetõttu tuleks toetuse taotlemisel oma metsa kohta käivad andmed igal aastal üle kontrollida, et need endiselt kehtiksid,“ lisas Tõnuri.

SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Lisainfo:
Maris Tõnuri, SA Erametsakeskus toetuste üksuse juht, tel 6 736 032, e-post: maris.tonuri@eramets.ee.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised