1. PÜHALEPA KIRIK

 

Pühalepa on Ida-Hiiumaa üks iidsemaid asustuskeskusi. Siinne Püha Laurentsiuse kirik on saare vanimaid kirikuid. Kiriku ehitamise aja ümber on palju vaieldud ja varasemad trükised pakuvad erinevaid sajandeid. Kuna kirik on sarnane Muhu kirikuga ja oli algselt ka ilma tornita, v?ib pidada ?igeks aastat 1270. Hilisemal ajal on kirikut mitmel korral ümber ehitatud, torni sai kirik 1770. a. Nõukogude korra ajal kirik lagunes, seal oli viljaladu. Praeguseks ajaks on tehtud ulatuslikke restaureerimistöid.

Kirikus on Eesti ainuke kiviskulptuurkantsel. 1623 paigaldatud kantsli autoriks on Haapsalu kiviraidur Joachim Winter. Kirikuaias on kahe rõngasristi (ainsad Hiiu- ja Saaremaal) fragmendid ning mitmeid huvitava kujundusega hauaplaate.

Kiriku kõrval olevasse hauakabelisse on maetud krahvinna Ebba-Margaretha Stenbock (1704-1776), kelle vaarisale Jacob de la Gardiele kuulus kunagi kogu saar. 1755 andis vene keisrinna krahvinnale peale mitmeid taotlusi endised suguvõsa mõisad tagasi. Kiriku asukoha valikust on rahvapärimustes mitmeid muistendeid, kuid oluliselt nad üksteisest ei erine.

M. J. Eisen kirjutab muistendis "Pühalepa kirik", et varem asunud kiriku kohal hiielepik, kus kohalikud inimesed käisid ohverdamas ja oma jumalat palumas. Ristiusu sissetoomisega raiutud see lepik maha, kasvama jäänud vaid üks puu. Kuhu ehitada uus kirik? Otsustati lasta härgadel omapead minna ja sinna, kuhu nad seisma jäävad, ehitadagi. Hiidlastel olnud ehitusplats valmis vaadatud püha lepa juurde, seal harjutatud härgi sööma rammusat rohtu ning rakendatud nad siis koorma ette. Härjad aga tulnud lepa juurde, kus nad harjunud sööma. Härgade taga oli vedamiseks kivirahn. Härjad jäänudki sellega lepa taha kinni, kivi olevat aga praegugi kiriku ees maas.

Samuti räägivad legendid Leigrist ja Vanapaganast, kellele ei meeldinud kiriku ehitamine. Leiger visanud Kõpust kivi kiriku pihta, kuid ei tabanud Samuti üritanud Vanapagan kahe suure kiviga visata, aga mõlemad läinud mööda. Üks neist, nn. Vanapagana kivi on kirikust põhja pool.