UHRIKIVET PÜHALEPAN KIRKKO SUUREMÕISAN LINNA SOERAN TALONPOIKAISMUSEO SUURSADAM KÄRDLA RISTIMÄGI TAHKUNAN MAJAKKA REIGIN KIRKKO KÕRGESSAARE-VISKOOSA KÕPUN MAJAKKA VANAJÕEN LAAKSO SÕRUN SATAMA ORJAKUN LINTUTORNI HIIDENMAAN MUSEO KASSARISSA SÄÄRETIRP KASSARIN KAPPELI JA HAUTAUSMAA VAEMLAN VILLATEHDAS ELI YHTIÖ HIIU VILL

MAJAKKAKIERROS

MTÜ Hiiumaa Turismiliit
Kärdla 2006
ISBN 9949-13-475-7

Idea: Douglas Wells
Teksti: Helgi Põllo
Taiteilija: Marika Elmi
Taitto: Mart Mõniste
Käännös: Tiina Söderman

Kirjaa voi ostaa Hiidenmaan infopisteistä Heltermaan satamasssa, Kärdlan keskusaukiolla ja Suuremõisassa (kesällä), kirjakaupasta Magnus (Kärdlan Konsum), Hiidenmaan museosta.