ORJAKU LINUVAATLUSTORN

Sõida tuldud teed tagasi kuni Emmastesse suunava viidani. Paari kilomeetri pärast oled Emmaste keskuses (vasakul vallamaja, paremal pood, kohvik). Sealt liigu edasi Käina suunas kuni Orjakule osutava viidani ja pööra paremale. Sõida läbi Puulaiu ja Orjaku sildist edasi. Eraldi viit suunab linnuvaatlustorni.

Foto: Tiit Leito
Foto: Tiit Leito / www.fotokogu.com

Sõruga samaaegselt 1254. a. Hiiumaa jagamise dokumendis mainitud Orjaku on väike, kuid elujõuline küla oma turismiettevõtluse, sadama, loodusraja ja linnuvaatlustorniga.

Linnuvaatlustorni juurest võib siirduda loodusrajale (valminud 1995, pikkus 1,5 km), sealt võib minna tutvuma Käina lahega, kuid kõige parem on ikkagi üles ronida ja vaadata, mida kõrgelt näha on. Ja mida siis on? See kaunis maastik on osa Käina lahe - Kassari maastikukaitsealast, mis koosneb maismaast (2 572 ha) ja merealast (950 ha). Peamiselt hakkab silma Käina laht, mis eraldab Hiiumaad Kassarist. Käina laht pälvis 1998. aastal rahvusvahelise tähtsusega märgala nimetuse. Olemuselt on see laht juba rohkem rannikujärve moodi, mille muudab maaliliseks suur hulk pisikesi saarekesi (täpsemalt 23).

Siin pesitseb koos metsalinnustikuga peaaegu sada linnuliiki, läbirändel peatub lahel kuni paarkümmend tuhat uju- ja sukelparti. Huvitavamateks pesitsejateks on kormoran (vaata ka hõbedasi puid laiul), naaskelnokk, roohabekas ja hüüp. Peale selle elab siin merikotkapaar. Kaladest domineerivad lahes särg ja ahven, arvestatavaks kudemisalaks on siinne paik aga säinale. Laht ise on madal, kuid mudarohke. Muda hakkas tekkima siin juba kaks tuhat aastat tagasi ja praeguse muda omadused ei jää maha ka laialt tuntud Haapsalu ravimudast. Kuigi esmakordselt kasutati meie muda Selja haiglas juba 1897. aastal, ei saa Hiiumaa praegu veel sanatooriumiga uhkeldada. Muda kasutamine raviprotseduurides on aga aasta-aastalt suurenenud.

Teisel pool, taamal, paistab Jausa laht, kuid silm haarab rohkem külamaastikku väikesadama ja tuletornidega. Vaatlustorni esimesel korrusel on väljapanek, mis ülevalt nähtut toredasti lahti seletab.