Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Üldandmed

Nii siin kui edaspidi kõik andmed seisuga 31. dets. 2002Hiiu maakonna lipp
Hiiu maakonna lipp
Hiiu maakonna vapp
Hiiu maakonna vapp


  Hiiu maakond Eesti
Territoorium ~1 019 km² 43 432 km²
Elanike arv 11 355 1 356 045
Rahvastiku tihedus 11,1 el/ km² 31,3 el/ km²
Sünnid 84 13 001
Loomulik iive -46 -5 354
Pealinn Kärdla Tallinn
Haldusjaotus 5 omavalitsust 15 maakonda ja
241 omavalitsust
Asustus 1 linn,
2 alevikku,
182 küla
39 linna,
9 alevit,
173 alevikku,
4 430küla

Webmaster Mart Mõniste


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.