Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Avaliku sektori asutuste kontaktid

Asutus Aadress Telefon
(046)
E-post
Autoregistrikeskuse Kärdla büroo Valli 1
Kärdla
32033 kardla@ark.ee
Edela Tolliinspektuuri Kärdla tollipunkt Sadama 15
Kärdla
32072 hiiumaa@customs.ee
Eesti Haigekassa Lääne osakonna Kärdla büroo Rookopli 19
Kärdla
31162 kardla@haigekassa.ee
Emmaste Vallavalitsus Emmaste vald 22444 valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
Hiiu Maa-Arhiiv Leigri väljak 5
Kärdla
31165 virve.kuusemets@mail.ee
Hiiu Maavalitsus Leigri väljak 5
Kärdla
31129 mv@mv.hiiumaa.ee
Hiiumaa Haigla Rahu 2
Kärdla
32083 haigla@hiiumaa.ee
Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon Vabrikuväljak 1, Kärdla 22101 andres.onemar@hiiuloodus.ee
Hiiumaa Keskkonnateenistus Kõrgessaare mnt 18
Kärdla
22831 info@hiiu.envir.ee
Hiiumaa Muuseum Vabrikuväljak 8
Kärdla
32091 urmas.esimene@mail.ee
Hiiumaa Politseiprefektuur Kõrgessaare mnt 2
Kärdla
29605 prefektuur@hiiumaa.pol.ee
Hiiumaa Päästeteenistus Kõrgessaare mnt 47
Kärdla
22062 ivo.tarmisto@hiiumaa.rescue.ee
Hiiumaa Turismiinfokeskus Hiiu 1
Kärdla
22233 hiiumaa@visitestonia.com
Hiiumaa Tööhõiveamet Vabrikuväljak 1
Kärdla
32144 hillar.eller@hiiumaa.tta.ee
Jõudluskontrolli Keskuse Hiiumaa büroo Leigri väljak 5
Kärdla
31147 ly.kogermann@reg.agri.ee
Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkond Väike-sadama 14, Kärdla 32075 lkl@hot.ee
Keskkonnainspektsiooni Läänemaa osakonna Hiiumaa büroo Leigri väljak 5
Kärdla
31390 marek.pold@kki.ee
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Hiiumaa osakond Sadama 15
Kärdla
32177 piret.simsalu@mig.ee
Kõpu Internaatkool Kõpu
Kõrgessaare vald
93434 kopukool@hot.ee
Kõrgessaare Vallavalitsus Kõpu tee 8 Kõrgessaare 22487 valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
Käina Vallavalitsus Hiiu mnt 28
Käina
22880 valitsus@kaina.hiiumaa.ee
Kärdla Notar Põllu 17, Kärdla 91144  
Kärdla Linnavalitsus Uus 1
Kärdla
32014 valitsus@kertel.ee
Lääne- ja Hiiumaa Tööinspektsioon Leigri väljak
Kärdla
31140 mare.nappir@hiiumaa.ee
Lääne Maakohtu Kriminaalhooldus-osakonna Kärdla talitus Põllu 17
Kärdla
32146 tiia@lmk.just.ee
Lääne Maakohtu kinnistusosakonna Hiiumaa jaoskond Põllu 17
Kärdla
32079 kirsti@hiiumk.just.ee
Lääne Maakohus Põllu 17
Kärdla
32094 mart.reino@hiiumk.just.ee
Lääne Maaparandusbüroo Hiiumaa osakond Leigri väljak 5
Kärdla
31270 lembit.luuk@mpb.ee
Lääne Maksuameti Hiiumaa osakond Leigri väljak 5
Kärdla
31160 reet.hinno@ma.ee
Lääne Riigikaitse osakonna Hiiumaa büroo Leigri väljak 5
Kärdla
31624 ylle@rko.hiiumaa.ee
Maa-ameti Hiiu Maakataster  Sadama 15Kärdla 31173 krista.tukk@maaamet.ee
Pärnu Pensioniameti Kärdla osakond Leigri väljak 5
Kärdla
31156 tiia@hiiu.ensib.ee
Pärnu Tervisekaitsetalituse Hiiumaa osakond Uus 16
Kärdla
32180 hiiumaa.tkt@neti.ee
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Hiiumaa büroo Mäe 2
Käina
36667 pilvi.laid@mail.ee
Pühalepa Vallavalitsus Pühalepa vald 94610 valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee
Riigi Piirivalveameti Hiiumaa Piirivalvepiirkond Pargi 3
Kärdla
22600 uno@hiiumaa.pv.ee
Riigi Tarbijakaitseameti Hiiumaa talitus Leigri väljak 5
Kärdla
31196 uve@hiiumaa.ee
Riigimetsa Majandamise Keskuse Saarte Regioon Väike-Tiigi 8
Kärdla
31661 lembit.lyhi@riigimets.ee
Saarte Teedevalitsuse Hiiumaa osakond Posti 4
Kärdla
31266 hiiu@saartetv.mnt.ee
Suuremõisa Tehnikum Suuremõisa
Pühalepa vald
94391 suuremoisa.tehnikum@mail.ee
Taimetoodangu Inspektsiooni Hiiumaa Büroo Leigri väljak 5
Kärdla
31490 helle.aasma@plant.agri.ee
Tohvri Hooldekodu Sõru
Emmaste vald
31704 thk@tohvri.hiiumaa.ee
Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa veterinaarkeskus Hiiu mnt 3
Käina
22030 jyri.hiiu@vet.agri.ee
Allikas: Hiiu Maavalitsus


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.