Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Korrakaitse

Politsei
  1999 2000 2001 2002
Kuritegude arv 79 123 122 119
 s.h I astme kuriteod 0 4 5 3
 s.h lahendatud kuriteod 42 (53%) 71 (58%) 64 (52%) 35 (40%)
Liiklusõnnetuste arv 32 39 28 28
 s.h inimvigastustega õnnetused 10 15 8 11
Allikas: Hiiumaa Politseiprefektuur


  Päästeteenistus
  1999 2000 2001 2002
Väljakutsete koguarv 404 354 252 302
 s.h tulekahjud 54 88 77 102
 s.h ekslikud või valed väljakutsed 11 15 22 15
Allikas: Hiiumaa Päästeteenistus


Keskkonnaalased rikkumised
  1999 2000 2001 2002
Keskkonnaalaste rikkumiste arv 75 95 196 145
  s.h seotud metsakaitsega 3 9 62 47
  s.h seotud kalapüügi eeskirjaga 54 54 44 44
  s.h seotud jäätmekäitlusega 2 7 11 26
  s.h seotud veekaitsega 7 12 13 9
  s.h seotud looduskaitsealuste objektidega 7 10 20 1
  s.h muud 2 3 46 18
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.