Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Haridus ja kultuur

Koolieelsed lasteasutused
  Lasteaedade arv Nendes käivaid lapsi
Emmaste vald 1   41  
Kõrgessaare vald 1   50  
Käina vald 1   75  
Kärdla linn 3   188  
Pühalepa vald 2   51  
Kokku 8   405  
Allikas: Hiiu Maavalitsus


Üldhariduskoolid
Kool

      Õpilasi             Klassikomplekte       Õpetajaid
1999/
2000
2000/
2001
2001/
2002
1999/
2000
2000/
2001
2001/
2002
1999/
2000
2000/
2001
2001/
2002
Käina Gümnaasium 426 436 443 20 20 20 32 30 35
Kärdla Keskkool 701 784 793 29 30 32 50 54 50
Emmaste Põhikool 182 199 198 10 10 10 21 20 20
Lauka Põhikool 139 127 123 8 8 8 15 13 14
Palade Põhikool 140 135 135 9 9 9 20 19 19
Suuremõisa Põhikool 111 96 106 8 8 8 20 17 16
Kõpu Algkool 4 6 8 1 1 1 2 2 2
Kõrgessaare Algkool 48 51 47 4 4 3 5 5 5
Leisu Algkool 28 19 19 2 2 2 4 4 3
Männamaa Lasteaed-Algkool 31 24   2 2   4 3  
Kokku 1 898 1 877 1872 98 94 93 183 177 168
Allikas: Hiiu Maavalitsus


Riigieksamite tulemused
Õppeaine

Keskmine tulemus 2000/2001 õ-a Keskmine tulemus 2001/2002õ-a
Kärdla
Keskkool
Käina
Gümnaasium
Eesti
keskmine
Kärdla
Ühisgümn.
Käina
Gümnaasium
Eesti
keskmine
Ajalugu 52,2 44,6 50,1 49,0 42,6 52,5
Bioloogia 44,5 42,5 52,6 52,9 48,1 56,6
Emakeel 50,7 46,3 54,2 54,4 48,1 55,5
Inglise keel 54,2 67,4 64,1 67,5 64,2 66,7
Keemia 25,4 33,6 49,2 43,7 52,3 54,5
Matemaatika 27,5 54,7 39,2 55,3 60,8 53,4
Saksa keel 71,0   66,0 73,5 46,0 65,9
Allikas: Hiiu Maavalitsus


Suuremõisa Tehnikum (kutseharidus)
  1998/
1999 õ-a
1999/
2000 õ-a
2000/
2001 õ-a
2001/
2002 õ-a
Õpetajate arv 12 14 13 14
Õpilaste arv 139 157 160 141
Erialade arv     5 6
Allikas: Suuremõisa Tehnikum


Sihtasutus Tuuru erakool
  1999 2000 2001 2002
Kursuste ja õppepäevade arv 41 35 56 48
Õppurite arv 535 390 801 607
Allikas: Sihtasutus Tuuru


Kultuurikeskused
  2001 2002
Rahva- ja kultuurimajade arv 3 3
Huviringide ja –rühmade arv 78 81
Nende liikmete arv 971 982
Allikas: Hiiu Maavalitsus


Rahvaraamatukogud
  1999 2000 2001 2002
Rahvaraamatukogusid 10 8 8 8
Lugejaid 5 104 5 130 4 569 4 477
Raamatuid 108 638 108 939 103 466 106 252
Laenutusi lugeja kohta 38,6 32,9 32,5 32,5
Allikas: Kärdla Keskraamatukogu


Muuseumid
          Külastajaid
1999 2000 2001 2002
Hiiumaa Muuseum 24 818 25 147 22 244 23 015
 s.h Kassari  ekspositsioonimaja 13 339 11 606 11 183 10 991
 s.h Mihkli muuseum 3 468 2 993 2 315 2 886
 s.h Pikk maja 6 680 8 918 6 928 7 669
 s.h Rudolf Tobiase maja 1 331 1 630 1 307 1 383
 s.h Kroogi talu   32 511 86
Soera talumuuseum 6 833 6 760 6 470 4 600
Sõru muuseum ~5 000 ~5 000 ~5 000 ~5 000
Allikas: Hiiumaa muuseumid


Muinsuskaitse
  Arhitektuuri-
mälestisi
Kunsti-
mälestisi
Arheoloogia-
mälestisi
Ajaloo-
mälestisi
Kokku
Emmaste vald 34 52 4 8 98
Kõrgessaare vald 139 35 33 10 217
Käina vald 49 68 2 7 126
Kärdla linn 22 47   2 71
Pühalepa vald 70 101 4 8 183
Kokku 314 303 43 35 695
Allikas: Muinsuskaitseinspektsioon


  Mittetulundussektor
  1999 2000 2001 2002
Mittetulundusühingute arv 133 174 181 190
 s.h haridus- ja külaseltsid ei registreeritud
eraldi
29 33 47
 s.h spordiklubid ei registreeritud
eraldi
24 26 30
 s.h kogudused 18 18 18 18
 s.h sihtasutused     7 7
Allikas: Äriregister


Mittetulundussektor omavalitsuste lõikes

  Mittetulundusühinguid Sihtasutusi
Emmaste vald 14 1
Kõrgessaare vald 16 -
Käina vald 28 1
Kärdla linn 106 4
Pühalepa vald 26 1
Kokku 190 7
Allikas: Äriregister


Parimad sportlased 2002

Aasta naissportlane Eveli Saue Laskesuusatamine ja orienteerumine
Aasta meessportlane Taavi Peetre Kergejõustik
Tüdruk Mari Vahtra Kergejõustik
Poiss Kiur Ojala Purjetamine
Neiu Eveli Saue Laskesuusatamine ja orienteerumine
Noormees Heiki Nabi Maadlus
Naisjuunior Eveli Saue Laskesuusatamine ja orienteerumine
Meesjuunior Taavi Peetre Kergejõustik
Naine Eveli Saue Laskesuusatamine ja orienteerumine
Mees Rainer Piirimets Kergejõustik
Naisveteran Anu Saue Orienteerumine
Meesveteran Toomas Mast Orienteerumine
Võistkond Hiiumaa OK D16
(Triin Reinvald,
Liisi Reitalu,
Katrin Kallisma)
Orienteerumine
Treener Egon Tintse Kergejõustik
Spordiüritus TV 10 olümpiastarti Kergejõustik
Allikas: Hiiumaa Spordiliit


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.