Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Tervishoid
  1999 2000 2001 2002
Haiglaid 1 1 1 1
Ravivoodeid haiglas 55 42 42 42
Arste 20 21 21 22
Hambaarste 7 7 6 5
Õendusala töötajaid 31 38 36 37
Hospitaliseeritute arv 1 346 1 316 1 299 1 243
Ambulatoorsete visiitide arv 45 834 44 498 50 757 49 985
Koduvisiitide arv 4 433 3 889 5 105 2 641
Hambaarsti külastused 14 953 13 949 13 817 8 949
Allikas: Hiiu Maavalitsus


 Riiklik pension
  1999 2000 2001 2002
Pensionäride arv 2 739 2 854 2 739 2 672
Nende osatähtsus elanikkonnast (%) 24,7 27,3 23,8 23,6
 s.h vanaduspensionärid 1 910 2 079 2 100 2 064
 s.h invaliidsuspensionärid 657 575 505 484
Keskmine vanaduspension Hiiumaal (kr kuus)      1 623 1 612 1 645 1 899
Keskmine vanaduspension Eestis (kr kuus) 1 545 1 552 1 620 1 832
Allikas: Pärnu Pensioniameti Kärdla osakond


Riiklik toimetulekutoetus, s.h täiendavad sotsiaaltoetused

Omavalitsus Rahuldatud taotluste arv Arvestatud summad (kr)          Toetus elaniku
        kohta (kr)
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
Emmaste vald 466 372 205 241 967 198 774 223 440 161 150 154
Kõrgessaare vald 252 183 145 149 344 96 028 98 873 98 71 66
Käina vald 921 641 382 574 969 444 127 478 479 234 199 198
Kärdla linn 1 339 930 574 850 739 682 672 609 064 205 180 150
Pühalepa vald 750 741 505 506 856 492 029 476 507 257 278 251
Kokku 3 728 2 867 1 811 2 323 875 1 913 630 1 886 363 202 183 166
Eesti keskmine             214 259 257
Allikas: Hiiu MaavalitsusHoolekandeasutused
  1999 2000 2001 2002
Hoolekandeasutuste arv 1 1 1 1
Nendes hooldatavaid 39 40 36 39
Nendes hooldustöötajaid 21 17 9 8
Allikas: Hiiu Maavalitsus


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.