Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Ettevõtlus

Äriregistris registreeritud objektid

  Osaühingud Aktsiaseltsid
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
Emmaste vald 16 15 15 18 6 6 6 7
Kõrgessaare vald 25 23 25 28 2 2 2 2
Käina vald 36 37 41 52 17 14 11 9
Kärdla linn 115 130 134 156 25 26 27 28
Pühalepa vald 20 20 22 24 3 3 2 2
Kokku 212 225 237 278 53 51 48 48
Allikas: Äriregister


  Tulundusühistud
      FIE-d
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
Emmaste vald 4 5 4 4 48 53 63 75
Kõrgessaare vald 3 2 2 2 58 73 87 89
Käina vald 1 1 1 1 102 115 124 123
Kärdla linn 1 1 2 2 46 47 47 52
Pühalepa vald 8 8 8 8 84 95 106 109
Kokku 17 17 17 17 338 383 427 448
Allikas: Äriregister


Majandusharude käibed aastate lõikes (kroonides)

2001 2002
Põllumajandus 20 015 000 38 084 000
Kalandus 99 714 000 73 852 000
Tööstus kokku 493 716 000 506 481 000
Toiduainetetööstus 240 750 000 196 064 000
Puidutööstus 147 177 000 171 139 000
Plastitööstus 933 95 000 126 939 000
Muu tööstus 12 394 000 12 338 000
Ehitus 46 623 000 49 268 000
Kaubandus 238 599 000 251 931 000
Turism 18 312 000 21 256 000
Transport 111 289 000 119 249 000
Muud 41 900 000 43 457 000
KOKKU 1 070 168 000 1 103 578 000
Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2002


Majandusharude lisandväärtused aastate lõikes

  2001 2002
Põllumajandus 4 821 000 53 09 000
Kalandus 40 831 000 37 137 000
Tööstus kokku 96 772 000 104 188 000
Toiduainetetööstus 41 703 000 27 909 000
Puidutööstus 18 444 000 23 869 000
Plastitööstus 31 230 000 46 225 000
Muu tööstus 5 396 000 6 185 000
Ehitus 11 036 000 12 235 000
Kaubandus 28 360 000 32 434 000
Turism 6 071 000 6 035 000
Transport 26 711 000 27 650 000
Muud 22 646 000 24 926 000
Avalik sektor 87 171 000 93 243 000
Kokku 324 418 000 343 158 000
Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2002


Eksport ja import
  2001 2002
Eksport 424 650 398 425 618 219
Import 117 678 617 186 299 646
Allikas: Statistikaamet


Põllumajandus
  2001 2002
Tera- ja kaunvilja külvipind (ha) 829 771
Tera- ja kaunvilja kogusaak (t) 1 910 1 465
Tera- ja kaunvilja saagikus (kg/ha( 2 300 1 900
Kartuli külvipind (ha) 35 30
Kartuli kogusaak (t) 420 833
Kartuli saagikus (kg/ha) 12 000 25 000
Liha kogutoodang (t) 198 221
Lüpsilehmade arv 845 695
Piima kogutoodang (t) 4 135 3480
Piimatoodang lehma kohta (kg) 4 893 5 007
Allikas: Hiiumaa Talupidajate Liit


Turism
  Atesteeritud
majutusasutusi
Nendes
voodikohtasid
Emmaste vald 2    34   
Kõrgessaare vald 8    163   
Käina vald 19    284   
Kärdla linn 7    110   
Pühalepa vald 6    183   
Kokku 42    774   
Allikas: Hiiumaa Turismiliit


Hiiumaa edukad ettevõtted 2002. a

Ettevõtte nimetus Käive (tuh) Töötajate arv Tegevusvaldkond
ASS-Transport OÜ 10 838 7 autotransport
B-Plast AS 6 505 25 plastitööstus
Dagöplast AS 40 455 30 plastitööstus
Dale LD. AS 11 711 26 plastitööstus
EstPak Plastik AS 14 027 13 plastitööstus
Hiiu Puu AS 43 053 8 metsavarumine
HM Puidukaubandus OÜ 45 294 4 metsavarumine
Liisbet Tukat OÜ 4 171 47 toodete koostamine
Plastiktoos OÜ 5 184 10 plastitööstus
REKO AKM AS 7 971 9 jaekaubandus


Aasta Tegija 2002 – EstPak Plastik AS
Aasta Investeerija 2002 – Dagotar AS
Aasta Alustaja 2002 – Belaisa Saeveski OÜ
Allikas: Hiiumaa majandusülevaade 2002 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.