Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Avalik sektor

Kohalike omavalitsuste eelarvetulud elaniku kohta (kroonides)

  Omatulud elaniku kohta sh üksikisiku tulumaks
2001 2002 2001 2002
Emmaste vald 4 327 5 085 2 730 3 691
Kõrgessaare vald 4 538 5 065 2 524 2 897
Käina vald 4 559 3 867 3 358 2 885
Kärdla linn 3 868 4 402 3 084 3 627
Pühalepa vald 3 407 4 018 2 139 2 603
Kokku 4 088 4 400 2 863 3 209
Allikas:StatistikaametHiiu Maavalitsuse koosseis

  1999 2000 2001 2002
Personal kokku 57 45 42 37
  s.h kõrgemad ametnikud 21 18 18 19
  s.h vanemametnikud 24 21 19 14
  s.h nooremametnikud 3 3 2 1
  s.h abipersonal 9 3 3 3
Allikas: Hiiu Maavalitsus


Hiiu Maavalitsuse finantsaruanne (kroonides)

Kululiik 1999 2000 2001 2002
Töötasu ja sotsiaalmaks 4 339 800 4 140 300 4 336 300 4 656 900
Kohustuslik kindlustus - - - 17 500
Majandamiskulu 2 494 200 2 264 000 2 169 700 2 013 100
  s.h kantseleikulu 621 500 459 700 395 000 343 000
  s.h hoonete ülalpidamine 287 800 453 600 413 500 371 500
  s.h inventari soetamine 167 000 141 400 105 700 131 400
  s.h lähetused 260 400 235 100 207 300 209 100
  s.h sõidukite ülalpidamine 630 000 491 300 562 200 530 800
  s.h muu kulu 527 500 482 900 486 000 427 300
Infotehnoloogia 545 000 301 000 150 000 334 000
Kapitaalremont 241 100 440 000 100 000 700 000
Vallasasja ost 394 900 109 100 110 000 19 500
Kokku 8 015 000 7 254 400 6 866 000 7 741 000
Allikas: Hiiu MaavalitsusPoliitilised erakonnad Hiiumaal

Erakond      Liikmeid
1999 2000 2001 2002
Eestimaa Rahvaliit 13 50 46 46
Eestimaa Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei 12 12 12 12
Erakond Isamaaliit 11 16 19 18
Eesti Keskerakond 13 16 22 22
Eesti Koonderakond 11 11 - -
Rahvaerakond Mõõdukad 16 16 16 16
Eesti Reformierakond 22 30 34 33
Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica     6 15
Allikas: Poliitilised erakonnad Hiiumaal 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.