Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Tööjõud

15-47 aastased majandusliku seisundi järgi

  2001 2002
15-74 a kokku 7 600 7 600
Tööjõud 5 000 4 700
  s.h hõivatud 4 600 4 200
  s.h töötud 400 500
  s.h mitteaktiivsed 2 600 2 900
Allikas: StatistikaametRegistreeritud töötus

Omavalitsus       Registreeritud
       töötute arv
Muutus
võrreldes
2001. a, %
     Töötute osatähtsus
      tööealistest, %
2001 2002 2001 2002*
Emmaste vald 43 20 -46,5   5,3 2,8
Kõrgessaare vald 27 34 12,6   3,1 4,5
Käina vald 96 88 -8   6,6 6,7
Kärdla linn 116 115 -1   3,9 5,3
Pühalepa vald 52 67 30,8   5,1 6,5
Kokku 334 323 -3   5,6 5,4
Eesti keskmine       6,1 5,4
Allikas: Hiiumaa Tööhõiveamet
* Arvutatud elanike arvu põhjal seisuga 01.01.2001Töötajate keskmine brutopalk

  2001 2002
Hiiu maakond 4 830 kr 5 006 kr
Eesti 5 510 kr 6 144 kr
Allikas: Statistikaamet


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.