Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Rahvastik

Sünnid
    Sünnid
  1999 2000 2001 2002
Emmaste vald 16 8 8 3
Kõrgessaare vald 12 10 21 11
Käina vald 14 22 21 17
Kärdla linn 29 42 30 37
Pühalepa vald 20 15 18 16
Kokku 91 97 98 84
Allikas: Hiiu Maavalitsus

Surmad
    Surmad
  1999 2000 2001 2002
Emmaste vald 19 15 22 19
Kõrgessaare vald 23 20 16 19
Käina vald 39 18 29 26
Kärdla linn 40 37 48 50
Pühalepa vald 27 22 29 16
Kokku 148 112 144 130
Allikas: Hiiu Maavalitsus

Rahvaarv
    Rahvaarv
  1999 2000 2001 2002
Emmaste vald 1 514 1 488 1 503 1 456
Kõrgessaare vald 1 526 1 516 1 536 1 503
Käina vald 2 443 2 448 2 452 2 412
Kärdla linn 4 117 4 118 4 085 4 067
Pühalepa vald 1 939 1 926 1 921 1 897
Kokku 11 575 11 496 11 497 11 335
Allikas: Hiiu Maavalitsus


Abielud ja lahutused
  1999 2000 2001 2002
Registreeritud abielusid 19 22 29 33
Registreeritud lahutusi 15 10 10 16
Allikas: Hiiu Maavalitsus


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.