Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Omavalitsused


Emmaste valla vappEmmaste vald


Üldandmed

  2001 2002
Territoorium 197,5 km² 197,5 km²
Elanike arv 1 503 1 456
Sündide arv 8 3
Loomulik iive -14 -16
Äriregistris objekte 88 104
Asustus 43 küla 43 küla


Volikogu poliitiline koosseis
  Kohti volikogus
VL Emmaste Koostöö 7   
VL Astu Edasi 2   


Volikogu struktuur

Volikogu esimees Jüri Lauter
Maakomisjon
Esimees Jüri Lauter
Sotsiaalkomisjon
Esimees Avo Kail


Vallavalitsuse struktuur

Vallavanem Heller Sööl
Abivallavanem
Eve Kustala
Vallasekretär
Aimi Pruul
Maanõunik
Pilvi Post
Ehitusnõunik
Jaanus Rohusaar
Sotsiaalnõunik
Liia Rull
Kultuurinõunik
Heli Lindmäe


Eelarve tulud (kroonides)
  2001 2002
Maksud 4 728 200 6 276 200
s.h. üksikisiku tulumaks 4 102 500 5 373 500
Majandustegevusest 1 047 500 933 800
Arveldused ja ülekanded 4 240 200 5 460 000
s.h. toetused riigieelarvest 4 146 500 4 551 400
Laenud 0 0
Muud tulud 776 700 222 800
Kokku 10 792 600 12 892 800
Allikas: Statistikaamet


Eelarve kulud (kroonides)
  2001 2002
Üldvalitsemine 1 442 600 1 521 600
Haridus 4 943 700 4 937 600
Kultuur ja sport 757 300 1 078 900
Sotsiaal-hoolekanne 525 000 720 800
Majandus 1 877 700 2 447 700
Laenud 604 700 883 400
Muud kulud 612 100 754 700
Kokku 10 763 100 12 344 700
Allikas: StatistikaametKõrgessaare valla vapp Kõrgessaare vald

Üldandmed
  2001 2002
Territoorium 375 km² 375 km²
Elanike arv 1 536 1 503
Sündide arv 21 11
Loomulik iive 5 -8
Äriregistris objekte 116 121
Asustus 1 alevik
58 küla
1 alevik
58 küla


Volikogu poliitiline koosseis
  Kohti volikogus
VL Avatus 8   
VL Arenev Kõrgessaare 1   


Volikogu struktuur

Volikogu esimees Harri Kattel
Eelarve- ja majanduskomisjon
Esimees Harri Kattel
Maa- ja ehituskomisjon Esimees Meelis Mägi
Kultuuri- ja hariduskomisjon Esimees Svetlana Reinmets
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Esimees Lea Põlluste
Revisjonikomisjon Esimees Lii Kohari


Vallavalitsuse struktuur

Vallavanem Jaanus Valk
Vallasekretär Ludmilla Träder
Sotsiaalnõunik
Linda Kiivit
Maanõunik Kalle Viin
Haldusnõunik Jaak Tursk


Eelarve tulud (kroonides)
2001 2002
Maksud 5 144 800 5 898 000
  s.h. üksikisiku tulumaks 3 876 800 4353800
Majandustegevusest 1 477 700 1439500
Arveldused ja ülekanded 5 130 800 6700 600
  s.h. toetused riigieelarvest 4 411 900 4 556 100
Laenud 3 269 600 1 497 600
Muud tulud 420 000 1 021 700
Kokku 15 442 900 16 557 400
Allikas: Statistikaamet


Eelarve kulud (kroonides)
  2001 2002
Üldvalitsemine 1 261 100 1 395 700
Haridus 7 357 800 7 740 700
Kultuur ja sport 1 138 400 1 520 200
Sotsiaal-hoolekanne 775 800 936 200
Majandus 2 407 500 3 450 100
Laenud 2 202 700 749 200
Muud kulud 249 400 692 200
Kokku 15 392 700 16 484 300
Allikas: StatistikaametKäina valla vappKäina vald

Üldandmed
  2001 2002
Territoorium 186,5 km² 186,5 km²
Elanike arv 2452 2412
Sündide arv 21 17
Loomulik iive -8 -9
Äriregistris objekte 177 185
Asustus 1 alevik
34 küla
1 alevik
34 küla


Volikogu poliitiline koosseis
  Kohti volikogus
VL Arenev Käina 7   
Eesti Keskerakond 3  
Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica 3   


Volikogu struktuur

Volikogu esimees Malle Kobin
Finantskomisjon
Esimees Malle Kobin
Majanduskomisjon Esimees Omar Jõpiselg
Haridus- ja kultuurikomisjon Esimees Aivar Tammeveski
Sotsiaal- ja tervishoiu komisjon Esimees Endel Türi
Maa- ja planeeringu komisjon Esimees Aidar Lees-Leesmaa
Külaelukomisjon Esimees Väino Tuulik


Vallavalitsuse struktuur

Vallavanem Üllar Padari
Kantselei Vallasekretär Meeri Kaups
Maamajandusosakond Juhataja Tiivi Lipp
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond Juhataja Ly Meldorf
Raamatupidamisosakond Juhataja Aiki Maivel


Eelarve tulud
2001 2002
Maksud 8 741 600 7 647 400
s.h. üksikisiku tulumaks 8 233 800 6 957 500
Majandustegevusest 1 679 300 1 578 600
Arveldused ja ülekanded 7 741 400 8 415 600
s.h. toetused riigieelarvest 7 142 600 6 577 000
Laenud 2 096 500 0
Muud tulud 765 500 2 267 200
Kokku 21 024 300 19 908 800
Allikas: Statistikaamet


Eelarve kulud
  2001 2002
Üldvalitsemine 2 132 100 2 252 400
Haridus 10 933 200 10 194 700
Kultuur ja sport 2 289 500 1 654 100
Sotsiaal-hoolekanne 945 700 1 061 800
Majandus 995 000 2 102 300
Laenud 617 700 755 200
Muud kulud 790 000 691 500
Kokku 18 703 200 18 712 000
Allikas: StatistikaametKärdla linn

Üldandmed
  2001 2002
Territoorium 4,5 km² 4,5 km²
Elanike arv 4 085 4 067
Sündide arv 30 37
Loomulik iive -18 -13
Äriregistris objekte 210 238


Volikogu poliitiline koosseis
  Kohti
volikogus
Fraktsiooni
esimees
Eesti Keskerakond 5   Tanel Malk
Isamaaliit 4   Erki Tamm
Reformierakond 3   Ene Kaups
Mõõdukad 2    
Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica 1    


Volikogu struktuur
Volikogu juhatus
Volikogu esimees
Jüri Ojasoo
Eelarve- ja majanduskomisjon Esimees Jüri Ojasoo
Keskkonna- ja ehituskomisjon Esimees Ott Epner
Haridus- ja kultuurikomisjon Esimees Arnold- Aare Kivisikk
Sotsiaalkomisjon Esimees Ivo Eesmaa
Revisjonikomisjon Esimees Valter Voole


Linnavalitsuse struktuur
Linnapea Ants Vahtras
Haridus-, kultuuri- ja spordinõunik
Juta Alev
Finantsnõunik
Kai Särglep
Linnamajanduse osakond
Juhataja Anton Kaljula
Raamatupidamise osakond
Juhataja Velda Aunapuu
Kantselei
Linnasekretär Helve-Esta Sillamaa
Sotsiaal
osakond Juhataja Eha Karm


Eelarve tulud
  2001 2002
Maksud 13 163 400 15 282 300
s.h. üksikisiku tulumaks 12 596 400 14 752 000
Majandustegevusest 1 840 500 1 771 500
Arveldused ja ülekanded 12 337 400 12 268 300
s.h. toetused riigieelarvest 11 381 400 10 992 900
Laenud 478 000 0
Muud tulud 1 003 900 1 440 900
Kokku 28 823 200 30 763 000
Allikas: Statistikaamet


Eelarve kulud
  2001 2002
Üldvalitsemine 2 527 700 2 865 900
Haridus 13 882 000 15 910 800
Kultuur ja sport 5 988 600 4 080 600
Sotsiaal-hoolekanne 1 402 300 1 592 000
Majandus 2 241 700 2 533 500
Laenud 1 997 200 1 872 800
Muud kulud 192 100 607 100
Kokku 28 231 600 29 462 700
Allikas: Statistikaamet Pühalepa valla vappPühalepa vald

Üldandmed
  2001 2002
Territoorium 255,5 km² 255,5 km²
Elanike arv 1 921 1 897
Sündide arv 18 16
Loomulik iive -11 0
Äriregistris objekte 138 143
Asustus 47 küla 47 külaVolikogu poliitiline koosseis
  Kohti volikogus
VL Algatus 7
VL Pühalepa 3


Volikogu struktuur

Volikogu esimees Toomas Remmelkoor
Eelarve- ja rahanduskomisjon Esimees Aivo Pere
Maamajanduskomisjon Esimees Tiiu Alas
Kultuuri- ja hariduskomisjon Esimees Mare Aasma
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Esimees Anne Undo
Ehitus- ja planeerimiskomisjon Esimees Anton Kaljula
Revisjonikomisjon Esimees Reet Põldveer


Vallavalitsuse struktuur

Vallavanem
Ants Orav
Vallasekretär Riina Lilleõis
Eelarve- ja rahandusosakond Juhataja Liili Eller
Kommunaalmajandusosakond Juhataja
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond Juhataja Elle Voolma
Maamajandus- ja kinnisvaraosakond Juhataja Eha Kivi


Eelarve tulud
  2001 2002
Maksud 4 980 700 6 134 400
s.h. üksikisiku tulumaks 4 109 200 4 937 500
Majandustegevusest 1 213 500 1 099 400
Arveldused ja ülekanded 7 405 700 7 378 000
s.h. toetused riigieelarvest 5 755 100 7 117 100
Laenud 0 597 900
Muud tulud 387 200 479 100
Kokku 13 987 100 15 688 800
Allikas: Statistikaamet


Eelarve kulud
  2001 2002
Üldvalitsemine 1 152 600 1 285 500
Haridus 5 658 500 7 714 200
Kultuur ja sport 889 000 909 500
Sotsiaal-hoolekanne 1 396 700 1 488 200
Majandus 2 797 800 2 710 300
Laenud 954 700 706 900
Muud kulud 1 045 900 757 500
Kokku 13 895 200 15 572 100
Allikas: Statistikaamet 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.