Koulutuksesta lyhyesti

Viron koulutusta koskevan lain mukaan voi Hiidenmaan koulutusjärjestelmää tarkastella kahdesta eri näkökulmasta – koulutusjärjestelmän tehtävän tai koulutuksen tason mukaan. Tehtävästä riippuen koulutus luokitellaan yleissivistäväksi, ammatilliseksi ja harrastuspohjaiseksi koulutukseksi.

Tason perusteella ja koulutuksen kansainvälisen standardin mukaan se voidaan luokitella varhaiskasvatukseksi, peruskoulutukseksi ja keskiasteen koulutukseksi.

Varhaiskasvatus

Hiidenmaalla toimii seitsemän päiväkotia. Omistusmuodon mukaan niistä kaksi on yksityisomistuksessa ja viisi on kunnallisia päiväkoteja.

Paikallishallintoyksiköt vastaavat päiväkotien ylläpitokustannuksista. Vanhemmat maksavat osan opetus- ja ruokakustannuksista.

Peruskoulutus

Kouluja, joissa opetetaan 1–9-luokkalaisia lapsia, on Hiidenmaalla viisi. Niistä yksi on valtion erityiskoulu. Peruskoululuokkia on avattu myös saaren lukioihin.

Keskiasteen koulutus

Keskiasteen koulutusta tarjoaa kaksi lukiota: Kärdlan yhteislukio ja Käinan lukio. Niistä ensiksi mainitussa, Kärdlan yhteislukiossa, toimii myös etäopiskeluosasto (10.–12. luokka), jossa on mahdollista suorittaa keskiasteen opinnot työn ohessa.

Ammatillinen koulutus

Hiidenmaan ammattikoulu on ainoa ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos Hiidenmaalla. Se on valtion oppilaitos. Opetettavista aloista on mahdollista suorittaa tutkinto puu- ja kivirakennusten restauroinnin sekä yleisrakennuksen alalla. Ammatillisia opintoja voi suorittaa luontomatkailun liikkeenjohdon, luontoympäristön- ja maisemanhoidon, floristiikan alalla.

Harrastuspohjainen koulutus

Hiidenmaalla on kaksi kunnallista harrastepohjaista opetusta antavaa oppilaitosta:

Rudolf Tobiaksen mukaan nimetyssä Kärdlan musiikkikoulussa voi opiskella pianon-, kanteleen-, haitarin- ja trumpetinsoittoa.

Käinan harrastus- ja kulttuurikeskus, joka yhdistää harrastepohjaista opetusta antavan oppilaitoksen nuortenkeskuksen ja kulttuurikeskuksen. Kyseisessä koulussa on kolme osastoa: musiikki-, taide- ja tanssiosasto. Talossa toimii myös aikuisten harrastuskerhoa.

Kärdlan kulttuurikeskuksessa järjestetään laajalti harrastuspohjaista koulutusta. Harrastuskerhoja on myös kaikissa Hiidenmaan kouluissa.