Huomattavan runsaslajinen

Siitä ei ole epäilystäkään, että Hiidenmaan luonto on äärettömän rikas ja monipuolinen. Saarella voi nähdä todella kaikkea, mitä yksi pohjoismainen maa-alue pystyy ylipäätään tarjoamaan.

Saaren välittömässä läheisyydessä meri on matala ja karikkoinen. Tunnetuin saarista on luoteessa sijaitseva Hiiumadal. Viiden metrin syvyys saavutetaan kaikkialla yleensä usean kilometrin etäisyydellä rannasta.

Hiidenmaan ympäristössä on runsaasti luotoja ja pinnalle kohoavia riuttoja, yhteensä noin 200.

Saaren maanpinta on yleensä tasaista, mutta paikoittain esiintyy jyrkkärinteisiä kumpareita (Kõpussa, Paladessa, Tahkunassa).

Hiidenmaan maaperä on kalkkikiveä. Paikoittain (Sarve, Heltermaa, Kõrgessaare) on kalkkikivi on lähellä maanpintaa, mutta tavallisesti se on muutaman kymmenen metrin paksuisen sedimenttikerroksen alla. Hiidenmaan kalkkikivi ei ole kovinkaan varteenotettava kaivannainen.

Kalkkikiven päällä on tavallisesti kiisupitoista hiekkasavea, savea ja sorahiekkaa. Kaivannaiseksi sopii niistä parhaiten ns. lustosavi, jota on parinkymmenen metrin paksuisena kerroksena saaren itäpuolella. Kaivannaisista puhuttaessa ei saa jättää huomiotta Käinanlahden terveysmutaa.

Hiidenmaa sijaitsee lauhkean mannervyöhykkeen alueella, jolle on tyypillistä lämmin kesä ja kylmä talvi. Helmikuun keskilämpötila on -3,5 : -4,5 °C, heinäkuussa +16,5 : +17 °C. Vuoden keskilämpötila on +5,2 : +5,8 °C. Vallitsevat etelä- ja lounaistuulet. Tuulten keskinopeus on 5–6 m/s, suurin tuulen nopeus on ollut 34 m/s.

Hiidenmaa sijaitsee havumetsävyöhykkeen ja leveälehtisten metsien vyöhykkeen raja-alueella. Hiidenmaan maisemaa hallitsevat mäntymetsät, soistuneet lehtimetsät, kuusi-sekametsät ja katajikot, rantaniityt ja dyynit, rämeet ja letot. Erittäin mielenkiintoisia ovat Hiidenmaan kalkkikivinummet, joissa ohut multakerros peittää kalkkikivitasankoja.

Hiidenmaa on Viron metsäisin maakunta – noin 70 % saaren pinta-alasta on metsän ja pensaikon peittämää. Saaren keskiosassa on laajoja suoalueita, soita on noin 7 % saaren pintalasta, joten viljeltyä maata ja asutusta on alle 20 % saaren pinta-alasta.

Merkittävää on Hiidenmaan luonnon runsaslajisuus. Täällä kasvaa lähes 1000 korkeampaa kasvilajia. Niistä yli 50 on rahoitettu, esimerkiksi marjakuusi, muratti, meripiikkiputki ja kääpiöpellava.

Metsissä voi tavata hirviä, metsäkauriita, saksanhirviä ja villisikoja. Tavallisia ovat myös ketut, supikoirat ja ilvekset. Hiidenmaan vesillä on norppa- ja harmaahyljelaumoja, mikä on merkittävää koko Itämeren kannalta.

Tärkeät lintujen muuttoreitit kulkevat Hiidenmaan yli. Useista pesintä- ja levähdyspaikoista kuuluisin on Käinan lahti.