Tagasi

Täiskasvanute koolitus

 Hiiu Maakonna TuletõrjeühingHiiu vald52 46 177e-mail  homepage
 Hiiumaa AmetikoolPühalepa vald46 94391e-mail  homepage
 Hiiumaa MetsaseltsHiiu vald463 1522e-mail  homepage
 Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS +372 46 225 45e-mail  homepage
Uus tn 2b, 92413 , Hiiu vald

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on
teavitamis- ja nõustamisteenust pakkuv ning võrgustikutööd koordineeriv piirkondlik kompetentsi- ja tugikeskus, mis toetab laste ja noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ja riskikäitumise ennetamist lähisuhetes.

Tegevusvaldkonnad:
- noorteinfo teenused
- karjääriteenused (karjäärinõustamine, karjääriinfo)
- õppenõustamine (psühholoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine)noortenõustamine


Märksõnad: psühholoog, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustamine ja
karjääriinfo, noortenõustamine

 SA Hiiumaa arenduskeskusKärdla5886 4454e-mail  homepage
 Soera Talumuuseum +372 5342 2087e-mail  homepage
Palade 92301, Pühalepa vald

Soera Talumuuseum moodustab 2016. aastast alates Palade Loodushariduskeskusega ühtse loodusõpet korraldava keskuse. Samas säilitab talumuuseum oma endised funktsioonid.

Sooääre talu, nii oli talu esialgne nimi, ajalugu ulatub vähemalt 200 a taha. Praeguse rehielamu vanim osa on XIX sajandi esimesest poolest pärit muldpõrandaga rehetuba, kus elati ja sügiseti vilja kuivatati. Elutuba koos kambritega on ehitataud XIX sajandi teisel poolel.

Talumuuseumi kompleksi kuuluvad veel suitsusaun, paargu ehk suveköök, ait, kelder, tõllakuur ja söögimaja (endine laut). Säilinud on ka vana salvkaev. Kõigis neis hoonetes eksponeeritakse tööriistu ja endisaegses majapidamises vajaläinud tarbeesemeid. Soera oli XIX sajandi tüüpiline Hiiu saare majapidamine.

Palade Loodushariduskeskus organiseerib keskkonnaalast tegevust erinevatele huvigruppidele: laagreid, konverentse, näitusi, loodusretki ja praktilist loodusõpet. Olulisel kohal on koolitused õpetajatele, giididele ja loodusretkejuhtidele. Seos talumuuseumiga annab hea võimaluse pärandkultuuri ja pärandmaastike õppeks.

Kivimite õppehoones saab põhjaliku ülevaate Hiiumaa maastikest, geoloogilisest minevikust, kivististest, Kärdla meteoriidikraatrist ja kivimite kasutamisest läbi aegade.

Palade LHK kasutab õppepaikadena looduskeskuse õppeklassi, keskkonnalaborit, kivimite õppehoonet ja Soera Talumuuseumit.

http://www.lhk.palade.edu.ee/blog/index.php/soera-talumuuseum/