Tagasi

Täiskasvanute koolitus

 Hiiu Maakonna TuletõrjeühingHiiu vald52 46 177e-mail  homepage
 Hiiumaa AmetikoolPühalepa vald46 94391e-mail  homepage
 Hiiumaa MetsaseltsHiiu vald463 1522e-mail  homepage
 Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS +372 46 225 45e-mail  homepage
Uus tn 2b, 92413 , Hiiu vald

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on
teavitamis- ja nõustamisteenust pakkuv ning võrgustikutööd koordineeriv piirkondlik kompetentsi- ja tugikeskus, mis toetab laste ja noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ja riskikäitumise ennetamist lähisuhetes.

Tegevusvaldkonnad:
- noorteinfo teenused
- karjääriteenused (karjäärinõustamine, karjääriinfo)
- õppenõustamine (psühholoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine)noortenõustamine


Märksõnad: psühholoog, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustamine ja
karjääriinfo, noortenõustamine

 Sihtasutus TuuruHiiu vald462 2800e-mail  homepage