Tagasi

Maaparandus

 KemehhKäina vald463 6247e-mail
 Tarmo Haus OÜ (+372) 53065185e-mail  homepage
Taguküla küla, Käina vald

EHITUS KINNISVARA

Ehitustööd; Elu- äri- ja kõrvalhoonete ehitustööd. Ehitustööde juhtimine, ehitamine.

Katused,katusetööd: Viil- ja lamekatuste ehitustööd.

Remonditööd: Hoonete sise- ja välisremonditööd

Viimistlustööd: Hoonete sise- ja välisviimistlustööd


TEENINDUS

San-tehnilised tööd: Ehitistele drenaažisüsteemide, joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd. Septikute,- mahutite,- ülepumplate paigaldamine. Kaeve- ja pinnasetööd.


PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS

Maaparandus: Drenaažisüsteemide ehitamine; hoonetele, infrastruktuuri objektidele, maastikule. Insenertehnilised lahendused.


Kontaktid:

Aadress: Pööru, Taguküla küla, Käina vald, 92112, Hiiumaa

Tel: +372 53 065 185

E-post: info@tarmohaus.com

Veeb: http://www.tarmohaus.com