Tagasi

Haridustugiteenus

 Hiiumaa Rajaleidja keskus 588 607 02e-mail  homepage
Uus 4/5, 92413, Kärdla

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna järgmisi teenuseid:

*eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);

*karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).

Lisaks korraldab Rajaleidja keskus nüüdsest ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.