Tagasi

Nõustamine

 Hiiumaa Rajaleidja keskus 588 607 02e-mail  homepage
Uus 4/5, 92413, Kärdla

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna järgmisi teenuseid:

*eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);

*karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).

Lisaks korraldab Rajaleidja keskus nüüdsest ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

 Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS +372 46 225 45e-mail  homepage
Uus tn 2b, 92413 , Hiiu vald

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on
teavitamis- ja nõustamisteenust pakkuv ning võrgustikutööd koordineeriv piirkondlik kompetentsi- ja tugikeskus, mis toetab laste ja noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ja riskikäitumise ennetamist lähisuhetes.

Tegevusvaldkonnad:
- noorteinfo teenused
- karjääriteenused (karjäärinõustamine, karjääriinfo)
- õppenõustamine (psühholoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine)noortenõustamine


Märksõnad: psühholoog, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustamine ja
karjääriinfo, noortenõustamine