Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskus

 
Hiiu mnt 3, 92101 Käina
46 22030
Faks
46 22031
www
 
Tegevusalad: 
Riigiametid, Veterinaaria 
 
Lisainfo: 
Riigiasutus