Telimer Grupp OÜ

 
Metsatuka, Salinõmme
5539890
e-mail
www
 
Tegevusalad: 
Ehitustööd 
 
Lisainfo: 
Tegeleme teede ja platside ehitusega. Samuti ehitame ja remondime eramajasid, tegeleme haljastustöödega ning ehitame aedasid. Vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitus. Ehitamisalane konsultatsioon tasuta.

Tänavakivi paigaldus, graniitkivi paigaldus, paekivi paigaldus, haljastustööd, aedade ehitus, üldehitustööd, eramajade ehitus, kruusateede ehitus, killustikust teede ehitus, freesasfaldist katte
paigaldus, veetrasside ehitus, kanalisatsiooni trasside ehitus.