Kõpu Piirkonna Arendusselts Valguskiir

 
Pakapõllu talu Ojaküla 92235 Hiiu vald
+372 510 9761
email
www
 
Tegevusalad: 
Külaelu 
 
Lisainfo: 
Külaseltsi Valguskiir tegevuseks on heategevuslik külaelu edendamine ja Kõpu rahvamaja taastamine. Rahvamaja teenustepakett on väljatöötamisel ja avalikustatakse pärast hoone valmimist ja avamist.