Parmenides OÜ

 
Koidma küla, 92218 Hiiu vald
+372 5787 8389
e-mail
www
 
Tegevusalad: 
Hobusekasvatus, Jaekaubandus, Veebiehitus ja tarkvara loome, Taimekasvatus 
 
Lisainfo: 
- Arvutid ja IT: Veebiehitus ja tarkvara loome (selgitused: veebilehtede loomine ja haldamine)
- Kaubandus: "Ratsutamistarbed" (ratsavarustuse müük)
- Põllumajandus, kalandus: Hobusekasvatus (noorbobuste õpetamine, hobuste ratsastamine)
- Põllumajandus, kalandus: Taimekasvatus (hobusesõnniku jaemüük)