Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS

 
Uus tn 2b, 92413 Hiiu vald
+372 46 225 45
e-mail
www
 
Tegevusalad: 
Koolitus, seminarid, Täiskasvanute koolitus, Nõustamine 
 
Lisainfo: 
Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on
teavitamis- ja nõustamisteenust pakkuv ning võrgustikutööd koordineeriv piirkondlik kompetentsi- ja tugikeskus, mis toetab laste ja noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ja riskikäitumise ennetamist lähisuhetes.

Tegevusvaldkonnad:
- noorteinfo teenused
- karjääriteenused (karjäärinõustamine, karjääriinfo)
- õppenõustamine (psühholoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine)noortenõustamine


Märksõnad: psühholoog, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustamine ja
karjääriinfo, noortenõustamine