Main Events 2018 ( Full List )

JULY
06.07   Fisherman’s Day in Kärdla   
06-07.07 Tahkuna Briis in Tahkuna
06-07.07 Kassari’s Guitars  
07.07  Island`s Adventure  www.seiklusministeerium.ee
13-15.07  XX Hiiumaa Chamber Music Days    www.hiiukammer.ee
15-21.07 Community Days in Sõru
14.07  Handicraft Fair in Kärdla www.hiiukasitoo.ee
14.07   Triathlon in Luidja  www.kultuur.hiiuvald.ee  
19-22.07  XIV Hiiumaa Folk Music Festival   www.hiiufolk.ee
22.07  Hiiumaa Open Farms Day www.avatudtalud.ee
26-29.07 Music Festival „Homecoming“   www.hiiumaahomecoming.com
26-29.07 Kalana Sound in Sõru
28.07  Kila-kola Fair in Kärdla

AUGUST
2.08   Kassari - Aino Kallas’ Paradise  www.ev100.ee/et/kassari-aino-kallase-paradiis
2-5.08   Hiiumaa Café Days  www.kohvikutepäev.ee
2-5.08   XVII Kärdla Equestrian Days in Kärdla
3-5.08   Music Festival in Pühalepa www.keremakultuurikoda.ee
10-12.08  Hiiumaa Brass Instrument Days
11.08  61. Hiiumaa Volleyball tournament in Kärdla www.hiiuleht.ee/hiiumaa-vorkpalliturniir-aastast-1958/
16.08   Hiiumaa (eel)Arvamusfestival & Summer Islanders Reunion in Orjaku
18.08   Hiiumaa Fish and Beer Festival in Kassari  www.kassarikeskus.ee
18.08  Hiiumaa 1. Night Song Festival in Käina www.ev100.ee/et/hiiumaa-1-oolaulupidu-0
19.07  Games of Islands in Kärdla  
25.07  The Night of Ancient Bonfires   www.muinastuled.ee

SEPTEMBER
01.09  57. Hiiumaa Cup Competition in orienteering in Kõpu www.hok.ee
05.09  Nargenfestival   nargenfestival.ee
13.09   Ending of the Kassari Cultural Thursdays season  www.orjaku.ee, www.kassarimaa.ee
15.09  Autumnfair in Sõru
19-22.09  Hiiumaa Food and Art Festival   www.hiiumaamaitsed.ee/sundmused
29.09   Trail Running Race in Tahkuna    www.maraton.hiiumaa.ee

OCTOBER
3.10   Running event Circulating Autumn in Kärdla Park
6-7.10   Hiiumaa Bike Weekend 2018    www.maraton.hiiumaa.ee

NOVEMBER
2.11   All Souls’ Day concert  in Kärdla   www.kultuur.hiiuvald.ee

DECEMBER
2.12   Advent celebrations  in Kärdla   www.kultuur.hiiuvald.ee
26.12   Holiday season concert in Orjaku harbour  www.orjaku.ee
31.12   New Year’s fireworks

Various cultural events on Kassari island every Thursday
http://www.kassarimaa.ee/index.php?page=suvi-kassaris-2018
Shows and concerts in Kassari Puhkekeskus
http://kassarikeskus.ee/vaba_aeg/kaku