* Minevik olevik ja tulevik Hiiumaa teel


Temaatiline näitus Hiiumaa kunstnikele - nii professionaalsetele kui harrastuskunstnikele.
Selleks, et innustada loomeprotsessi ja arendamaks kunstielu saarel.
Näituse zhüriile esitati 31 tööd 14 autorilt. Eksponeeritud on 12 tööd 10 atorilt.
Zhürii arvestas tööde sisulist külge ja näituseruumi suurust. Tegemist on tervikliku näitusega, kus ühtlaselt tugevad tööd mõjuvad üheskoos ja eraldi omaette võetuna.
Zhüriisse kuulusid Tartu Kunstikooli õppejõud.
Näitus annab selge ettekujutuse Hiiumaa kunstnike suundumustest ja üldtasemest aastal 1996.
Näituse koostamisel on arvestatud eksponeerimist ka väljaspool Hiiumaad.
Näitusel esitatud tööde põhjal said preemiad kuus kunstnikku.
Näitust toetas rahaliselt Eesti Kultuurkapital.

Hiiumaa kunstnike ühisnäitused toimuvad alates 1983. aasta maikuust, seda ka väljaspool Hiiumaad.
Hiiumaa kunstnike näitustel on esinenud läbi aja 60 autorit.

Korraldaja ja teave Hiiumaa kunstielust:
Kärdla Kultuurikeskus
Rookopli 18, Kärdla, Hiiumaa EE3200
Telefonid 372 46 911 90, 372 46 915 36

Ülevaade väljapanekust | Ring näitusel


© Hinet 1996, kujundus A. Haav