Kirikuteated

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

ESMASPÄEV, 24 detsember,
Kristuse sündimise püha eelpäev - Jõululaupäev.
Kell 14:00 Kristuse sündimise püha õhtuteenistus ja Püha Liturgia. Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 13:00 ja Käina Konsumi parklast kell
13:30. Peale JÕULUTEENSITUST sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Täna sünnitab Neitsi selle, kes on kõrgem kõigest loodust  ja maa toob koopa sellele, kelle ligi ei või saada. Inglid laulavad kiites karjastega ja targad reisivad tähe järele, sest meie pärast on sündinud väike lapsuke – igavene Jumal!

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Me ei ole kunagi üksi

Jõulupühad on nii kalendriaasta kui ka kirikuaasta ühed suuremad pühad. Sellel suurel pühal tulevad pered kokku, lapsed külastavad oma vanemaid. Igal aastal kui ma Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikusse Kristuse sündimise eelõhtu jumalateenistust pidama lähen - märkan ja imetlen ma valguskuma, mis Kuriste surnuajast meie uinunud esivanemate aga ka lapsukeste, vendade ja õdede haudadelt, keset pimedust kumab. Need on palveküünlad, mis meie südant soojendavad ja valgustavad. Tõesti sellel pühal on pere koos – nii maine kui ka „taevane pere“ meie südameis.  Kõik on koos ja inglid laulavad karjastele: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestes hea meel.“

Kuid on väga palju neid, kes on üksi, kellele ei tule keegi külla ja ei ole ka kellelegi külla minna. On ka neid, kes tunnevad end üksi – väga üksikuna – nii üksi, et ei ole sõna, mis aitaks. Mida on meil neile lohutuseks öelda? Just nendel hetkedel on oluline mõista, et see on vaid üks pettepilt minu peas – ma ei ole kunagi üksi - sest Jumal on alati minuga, ta ei jäta mind iialgi maha! Ja miks ma seda nii kindlalt julgen väita? Aga sellepärast, et Jumal on armastus. Ta on kogu loodu endast väljamineva armastuse väes loonud, ja enamgi veel Ta armastab iga loodud olendit ja kogu loodut tingimusteta, lakkamatult - ka praegusel hetkel ja igavesti, sest vastasel juhul ei oleks Ta armastav Jumal.

Kas me oleme kunagi mõelnud miks on see nii? Aga sellepärast, et Jumal tuleb ise inimese juurde ja ilmutab meile ennast - Ta koputab meie südame uksele ja ootab...

Püha Aleksandria piiskop Athanasios Suur (295-373) on öelnud: „ Jumal sai inimeseks, et inimene saaks Jumalaks.“ See ei tähenda seda, et inimene saab iseenesest Jumalaks vaid seda, et inimene saab Jumalaks Jumala Armus - ehk ta on kutsutud jumalikustuma ehk üha rohkem ja rohkem oma Loojale, armastavale Jumalale, sarnanema. Kristus, kes on tõeline Jumal, sünnib neitsist Maarjast ja saab tõeliseks inimeseseks - selleks, et ühendada langenud inimene oma Loojaga -  „et  inimene saaks uuesti vaimseks, rikkumatuks ja igaveseks,“ ütleb püha Siimeon Uus Teoloog (949–1022) ja jätkab: „ja mil kõik loodud olendid, kelle Jumal inimesele tema töös ja vaevas allutas, saavad samuti uuesti vabaks, saavad uueks koos inimesega ja nagu tema, saavad uuesti rikkumatuks ja vaimseks.“

Just Kristuse sündimises seisneb jõulupüha kõige sügavam mõte, see on meile eksistentsiaalse tähendusega. Ja mitte ainult meile vaid kogu loodule, ütleb püha Siimeon Uus Teoloog, sest inimene on mikrokosmos, kes võtab endas kokku nii nähtava kui ka kogu nähtamatu maailma -  kõik on koondatud inimesesse, nii päike, maa kui ka kuu, kõik tähed, kõik taevakehad aga ka inglid. Inimene on loodud olema kogu loodu preester, kes kogu loodu kirgastamiseks Jumala ette viib või siis seda ei tee... Ja selles seisneb vaba tahtega, Jumala kaasloojaks, kaasvalitsejaks ja kaasarmastajaks loodud olendi vastutus nii Jumala kui kogu loodu ees…

Kokkuvõtteks võime öelda et inimene on liturgiline olend, kes on loodud elama lakkamatus osaduse oma Loojaga, teise inimesega ja kogu looduga - me ei ole kunagi üksi ja kõike seda tänu meile igavesti sündivale Jeesuslapsele, kes sünnib meile päästjaks ja keda hüütakse Immanueliks ( heebrea keeles - עִמָּנוּאֵל‬ ), mis tõlkes tähendab Jumal on meiega.
Ilusat Kristuse sündimise püha -  Jeesuslapse sündimist meie südameisse!

EAÕK Hiiumaa preester Aabraham

 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Hiiumaal

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Hiiumaal

Esmaspäeval 24. detsembril
kl 15:00 Reigi kirikus jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib koguduse naisansambel;
kl 15:00 Emmaste kirikus jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib Kärdla Johannese koguduse kammerkoor;
kl 16:30 Pühalepa kirikus naiskoor "Anna" jõulukontsert;
kl 17:00 Pühalepa kirikus jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 17:00 Mänspäe kabelis jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 19:00 Kassari kabelis jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib ansambel “Hõbelõng";
kl 19:00 Kärdla kirikus jõuluõhtu jumalateenistus,

Teisipäeval 25. detsembril -
kl 10:00 Kärdla kogudusemajas Pikk 26 Kristuse sündimise püha missa, kaasa teenib kirikukoor;
kl 12:00 Reigi kirikus Kristuse sündimise püha missa;
kl 14:30 Pühalepa kirikus Kristuse sündimise püha missa.

Kolmapäeval 26. detsembril -
kl 13:00 Emmaste kirikus
Kristuse sündimise püha missa
kl 15:00 Käina kogudusemajas
Lootuse 4
Kristuse sündimise püha missa.

Pühapäeval 30. detsembril -
kl 10:00 Kärdla kogudusemajas Pikk 26 Püha Perekonna pühapäeva missa;
kl 12:00 Reigi kirikus 
Püha Perekonna pühapäeva missa;
kl 14:30 Pühalepa koguduse korteris Uus 4-2 Suuremõisas Püha Perekonna pühapäeva missa, järgneb koguduse jõululaud.
Esmaspäeval 31. detsembril -
kl 18:00 Emmaste kirikus vana-aastaõhtu palvus;
kl 18:00 Kassari kabelis vana-aastaõhtu palvus Taizé lauludega;
kl 20:00 Kärdla kirikus vana-aastaõhtu palvus Taizé lauludega kl 23:40 Reigi kirikus aastavahetuse palvus.


 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev, 30 juuni kell 19:00 ORTHODOX SINGERS kontsert
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Piletid müügil kohapeal enne kontserdi algust

Pühapäev, 1. juuli kell 10 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning
Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise koguduse TÄISKOGU järgmise päevakorraga:
1. Koguduse tegevus ja majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Koguduse revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
3. Puski Kristuse sündimise kiriku taastamine, arutelu.
Iga koguduseliikme osavõtt koguduse täiskogust on väga oluline!

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale TÄISKOGU sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev 27. mai, Viiekümnenda päeva püha. Kolmainupüha. Nelipühi.
Kell 10 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring Kiriku pärimusest
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäeval, 19. mai, alates kell 16 MUUSEUMI ÖÖ Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Pühakojas on kohal koguduse preester Aabraham, kes tutvustab pühakoda ja räägib Kiriku pühast pärimusest.
Lisaks külastame kellatorni, vaatame tornist üle Hiiumaa metsade ja helistame kellasid.

Kell 19:00 Kärdla Johannese koguduse kammerkoor, vaimuliku muusika kontsert*.
Kell 21:00 räägime palvest ja teeme küünla ja õlilambi valgel ühise õhtupalvuse, kus kõik kes soovivad palvetamist harjutada saavad kaasa palvetada.
Pühakoda hoiame avatuna kuni 22:00

*Kärdla Johannese koguduse kammerkoor on osaduskoor, kus käib lauljaid üle Hiiumaa. Kooris käib erinevate koguduste/konfessioonide liikmeid, aga ka neid, kellel kodukogudust veel ei ole.  Südamesooviks on olla Jumala kaastöölised ja eelkõige kasvada Tema poole. Laule aitab selgeks õppida Kristiina Harjak.

Pühapäev, 20. mai, Taevaminemise püha järelpüha. Kell 10:00 Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku pärimusest.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 18. märts, SUURE PAASTU NELJAS, TAEVAREDELI JOHANNESE PÜHAPÄEV.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA  Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 4. märts, SUURE PAASTU TEINE, GRIGOORI PALAMASE PÜHAPÄEV.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Viimse kohtu pühapäev ja suur paast

Möödunud pühapäev oli õigeusukiriku kalendri järgi viimse kohtu pühapäev.
Viimse kohtu pühapäeva evangeelium räägib meile Issanda tähendamissõna rahavaste kohtust, kus Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid on temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!“

Kallid sõbrad, see Kristus kutse- „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale“ – on kutse meile kõigile! See on alati aktuaalne, see ei ole lihtsalt üks lõik tähendamissõnast, mille evangelist Matteus kunagi Pühast Vaimust inspireerituna üles kirjutas. See on alati elav Jumala sõna - Kutse, eranditult meile kõigile, kes me oleme Tema näo järgi ja Tema sarnaseks loodud - see on kutse olla Tema kaaslooja, kaasvalitseja - Tema kaasarmastaja.

Esimeses Moosese raamatus (1Ms4:1-16) on üks traagiline lugu, kus Kain vihastas oma venna Aabeli peale, tungis talle kallale ja tappis tema. Siis küsis Issand Kainilt: „Kus on su vend Aabel?” Ja tema vastas: „Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?”

Armsad sõbrad, aga just oma venna hoidjad me olemegi!

Me oleme Issanda omad, kui me üksteist armastame!

See Kristuse kutse on kutse Tema armastuse käsu täitmisele - armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Mida tähendab armastada Kristuse eeskujul?

Ja Kristus jätkab tähendamissõna oma õpilastele: „Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.“ Kutsutud aga vastavad kuningale: „Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?” Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
See tähendamissõna ütleb meile selgelt, mida Kristus meilt ootab, ja mida tähendab armastada Kristuse eeskujul. Kristuse armastus meie vastu väljendub selles, et Ta andis meie eest oma elu, meie aga väga tihti või pigem enamasti ei suuda loobuda oma pisikestest ihadest ja naudingutest – Tema aga annab meie eest oma elu!

Alles siis kui me oleme lahti öelnud ja oleme tõeliselt vabad sellest maailmast, ja oleme pühendanud oma elu Kristusele, alles siis oleme me valmis ohverdama oma elu ligimese eest, nagu Kristus tegi seda meie eest. Enamasti ei tähenda see füüsiliselt oma elu andmist, kuigi ka seda võib ette tulla, aga pigem tähendab see tingimusteta ohverdada oma aega, tööd ja energiat, tähelepanu aga kui vaja ka raha. Ühest hetkest, kui meis on piisvalt ohvrimeelsust hakkame märkame ligimese vaeva ja valu, et tõesti rasketel hetkedel olla oma venna kõrval, aidata kanda oma venna koormat. „Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust“, ütleb apostel Paulus oma kirjas galaatlastele.

Eeloleval esmaspäeval algav suur paast, milleks me ennast just algaval nädalal ette valmistame, on meile kui üks suur harjutus, mis aitab meil vabaneda selle maailma asjade kirglikust armastamisest, mis õpetab meile alandlikku ja kannatlikku meelt, mis viib meid meelpuhtusele, ja mis peamine õpetab meid armastama ligimest -  ja läbi ligimese Jumalat.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev, 10. veebruar VANEMATE LAUPÄEV: Kõigi uinunud õigeusklike - meie isade ja vendade, emade ja õdede mälestus
Kell 17:00 HINGEPALVE Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus JÄÄB LAUPÄEVAL ÄRA JA TOIMUB PÜHAPÄEVAL PEALE LITURGIAT!

Pühapäev, 11. veebruar VIIMSE KOHTU, LIHAST LOOBUMISE PÜHAPÄEV
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
PEALE LITURGIAT HINGEPALVE uinunute eest!


Peale jumalateenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring suurest paastust
Pühapäeval väljub kirikubuss Kuristesse Kärdla pritsumaja eest kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 9:30
Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi


Kirikubussi hoiab käimas DAGÖPLAST AS töökas pere

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Hiiumaal

Pühapäeval 24. detsembril
kl 13:00 Käina kogudusemajas (Lootuse 4) jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 15:00 Reigi kirikus jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib koguduse naisansambel;
kl 15:00 Mänspäe kabelis jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 16:30 Pühalepa kirikus koguduse naiskoor "Anna" jõulukontsert;
kl 17:00 Pühalepa kirikus jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 17:00 Emmaste kirikus jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 19:00 Kassari kabelis jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib ansambel “Hõbelõng"
kl 19:00 Kärdla kirikus jõuluõhtu jumalateenistus.

Esmaspäeval 25. detsembril
kl 10:00 Kärdla kirikus Kristuse sündimise püha missa, kaasa teenib kirikukoor;
kl 12:00 Reigi kirikus Kristuse sündimise püha missa;
kl 14:30 Pühalepa Kristuse sündimise püha kirikus missa.

Teisipäeval 26. detsembril
kl 13:00  Emmaste kirikus Kristuse sündimise püha  missa ;
kl 15:00  Käina kogudusemajas Kristuse sündimise püha  (Lootuse tn. 4) missa.

Pühapäeval 31. detsembril
kl 10:00 Kärdla kirikus vana-aasta missa;
kl 15:00 Käina kogudusemajas (Lootuse 4) vana-aasta missa;
kl 18:00 Emmaste kirikus vana-aasta õhtupalvus.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev 26. NOVEMBER tähistame Jumalasünnitaja templisseviimise püha
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kirikubussi hoiab käimas Dagöplast AS töökas pere

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev 12. NOVEMBER, kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Kolmapäev 15. november on Kristuse sündimise paastu algus
Kirikubussi hoiab käimas Dagöplasti töökas pere.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev 21. OKTOOBER
Dimitri vanemate laupäev - UINUNUTE MÄLESTUS
Kell 18:00 HINGEPALVE uinunute eest
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus 

Pühapäev 22. OKTOOBER
Jumalasünnitaja Kaasani pühakuju (1612) meenutamine
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kirikubussi hoiab käimas Dagöplasti töökas pere!

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev 1. oktoober, MEIE KÕIGEPÜHAMA VALITSEJA JUMALASÜNNITAJA IKKANEITSI MARIA KAITSMISE PÜHA,
kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Kirikubussi hoiab käimas Dagöplasti töökas pere!

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev 9. SEPTEMBER, Jumalasünnitaja sündimise püha, KOGUDUSE NIMEPÄEV.

Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale liturgiat koguduse nimepäeva ja Kuriste Haridusseltsi sünnipäeva tähistamine.
Kogudusel on külas metropoliit Stefanus.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale pidu sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kirikubussi hoiab käimas AS Dagöplasti töökas pere.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Hiiumaal

26. augustil (laupäeval) EELK Reigi koguduse 390 ja Reigi Jeesuse kiriku 215 aastapäev. 

Kell 11.00 jalutuskäik Reigi kirikuaias Helgi Põllo juhendamisel. 

Kell 12.00 pidulik missa, jutlustab EELK piiskop Joel Luhamets. Peale missat on kohvilaud.

Kell 15.00 kirikukontsert, kus astuvad üles Ene Salumäe orelil ja laulab Karin Salumäe. 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

LAUPÄEV 12. AUGUST,
PUSKI PÄEV Puski Kristuse sündimise kiriku hoovis

NB! Ajakava on muutunud!

kell 12:00 HINGEPALVE
kell 13:00 PUSKI päeva ettekanded:
Helgi Põllu - teadusdirektor, SH Hiiumaa Muuseumid;
Dan Luukas - nõunik, Eesti Muinsuskaitse
Tauri Tölpt (teoloog, Tartu Ülikooli doktorant) räägib teemal Pühakoja roll ja tähtsus õigeusukirikus.
kell 14:00 - 15:00 Vestlusring, arutelu hõlbustaja Riho Rahuoja, Haridusselts EDU.
Väike eeskava Taimi Mark ja Maimu Kallas.
Kaetud on kohvilaud, võimalik toetada Puski Kristuse sündimise kiriku taastamist.
Puski päeva korraldaja on Haridusselts EDU.

Surnuaiapüha Kõpu õigeusukiriku surnuaias
kell 16:00 Hingepalve uinunute eest

PÜHAPÄEV , 13. AUGUST
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse muutmise püha lõpetus
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kirikubussi hoiab käimas Dagöplast AS töökas pere!

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 16. juuli, NELJANDA, HALKEDONI KOGUMAAPEALSE KIRIKUKOGU (451) JUMALAKANDJATE ISADE PÜHAPÄEV
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Kogudusel on külas metropoliit Stefanus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring metropoliidiga.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Hingepalveteenistused õigeusukiriku surnuaedades Hiiumaal:
+ Malvaste 23. juuli kell 11:30 peale Püha Liturgiat Malvaste prohvet Eelija kabelis, mis algab kell 10:00
+ Kuri 5.august kell 16:00
+ Puski 12. august kell 11:00, hingepalvele järgnevad Puski Päeva üritused Puski Krituse sündimise kiriku surnuaias kell 12:00
+ Kõpu 12. august kell 15:00

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Hiiumaal

Surnuaiapühad
Laupäeval 17. juunil kl 12:00 Kõpu surnuaias, kl 15:00 Kassari surnuaias; Pühapäeval 18. juunil kl 13:00 Mänspäe surnuaias, kl 15:00 Käina surnuaias;
Laupäeval 24. juunil kl 11:00 Kärdla surnuaias, kl 14:00 Emmaste surnuaias; Pühapäeval 25. juunil kl 12:00 Reigi surnuaias, kl 14:30 Pühalepa surnuaias.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev, 20. mai kell 10:00 on PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kell 18:00-22:00 on Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirik Muuseumiöö raames külalistele avatud. Preester tutvustab pühakoda.
Kell 22:00 esitab Kärdla Püha Johannese kiriku kammerkoor vaimulike laule. Kontsert on tasuta.

Pühapäev, 4.juuni, Viiekümnenda päeva püha. Kolmainupüha. Rahvakeeli Nelipühi. Kell 10 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

Peale jumalateenistust tee ja kohvilaud ning koguduse täiskogu alljärgneva päevakorraga:

1. Koguduse tegevus ja majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Koguduse revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
3. Koguduse juhatuse valimine;
4. Koguduse revisjonikomisjoni valimine;
5. Koguduse esindajate valimine EAÕK täiskogule;
6. Koguduse tulevikuplaanide arutelu ja Puski Kristuse sündimise kiriku taastamine.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale koguduse täiskogu sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Kirikubussi hoiab käimas Dagöplasti töökas pere!

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev, 8. aprill 2017 LAATSARUSE LAUPÄEV, kell 18:30 Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus PÜHA ÕLITAMISE ehk haigete võidmise teenistus.
Haigete võidmise salasus on ihulike, tundeelu ja vaimulike haiguste ravimiseks, mis inimest ja kogukondi vaevavad. Haigused ja surm ei ole Jumalast. Need on patulanguse kibedad viljad. Kõik meist on ühel või teisel viisil haiged ja kõik me oleme surelikud, kuid südames on meil põhjust rõõmu tunda, sest Kristus meie Jumal võttis meie peale meie patud ja haigused ja Ta ütles: “Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud” , ning ta on meiega meie valus ja kurbuses. Haige võidmine juhatab meid Kristuse juurde, kuid ei asenda arstiteadust. Ta on midagi palju laiemat, kui paljas meditsiin. Täiuslik harmoonia Jumalaga välistab haiguse ja põdura tervise.


Pühapäev, 9. aprill 2017 PALMIPUUDE PÜHA, kell 10:00 Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale jumalateenitust kohvi- ja teelaud ning vestlusring õigeusu traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Kirikubussi hoiab käimas Dagöplasti töökas pere!

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 5. märts, SUURE PAASTU ESIMENE, ÕIGEUSU PÜHAPÄEV.  
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus. 
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev , 19. märts, RISTIKUMMARDAMISE PÜHAPÄEV.  
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Malvaste prohvet Eelija kabelis.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Malvastesse väljub Kuriste seltsimaja juurest kell 9:00, Käina Konsumi parklast kell 09:20 ja Kärdla pritsumaja eest kell 09:40. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 5. veebruar, TÖLNERI JA VARISERI PÜHAPÄEV.  Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäeva, 22. jaanuar, Sakkeuse pühapäev. Kell 10:00 Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee ja kohvilaud ning vestlusring ristimisest ja salvimisest.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 8. jaanuaril tähistame meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise, Jumalailmumise püha.
Kell 10:00 Piiskoplik Liturgia ja suur veepühitsemine Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus. Kogudusel on külas metropoliit Stefanus.
Pühitsetud vee kojuviimiseks võtke kaasa veeanumad.
Pele teenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring metropoliit Stefanusega.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Reede, 13. jaanuaril kell 18:00 õhtuteenistus Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus. Jutlust peab EELK Hiiumaa koguduste vaimulik Kristjan Simson.

Pühitsetud veest
Vesi on energia kandja ja inimene on Jumala kaastööline, tema hea majapidaja. See on ka põhjus, miks me võtame Jordanipühal pühitsetut vett oma kodudesse. Seda suurt veepühitsemist Issanda ristimise päeval pühitsetakse üks kord aastas. Sellel pühal pühitsetud vesi kannab endas Jumala, meile lõpuni hoomamata, Suurt Väge. Suure veepühitsemise oluline moment on see, kui preester kastab risti kolm korda vette, meenutamaks Kristuse ja iga kristlase kolmekordset kastmist ristimisel. Siinjuures on väga tähtis rõhutada, et veepühitsemine ei teostu mitte preestri ega kaaspalvetajate maagilise tegevuse läbi, vaid nende palvete peale kordab Kristus ise seda pühitsemist, mille ta esimest korda andis Jordani veele oma ristimisel. Täpselt sama moodi nagu Jumal pühitses inimese ja kogu loodu pühitsemiseks Jordani vee, pühitseb Jumal ka Suurel Veepühitsemisel meie poolt tema ette toodud vee, nii meie kui ka kogu loodu pühitsemiseks. Seepärast saage julgelt osa sellest Suurest Veepühitsemisest ja võtke seda pühitsetud vett kaasa nii enda kui ka oma lähedaste tarbeks ja kodude pühitsemiseks.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Kristuse sündimine - Jumala armastuse lugu

Kallid sõbrad! Just täna jõulupüha eel, mil see väike mõtisklus ilmub, on hea mõelda, meie rahvakalendri ühe suurima püha - Jõulupüha tähenduse üle. See ei ole pelgalt pööripäev, millest alates valguse vägi meie ajalises maailmas päev-päevalt üha enam pimeduse üle võitu saavutab. Täna mõtiskleme tõelisest, jumalikust valgusest, mis on onud maailmas tema loomisest saadik.
Kurb tõsiasi on aga see, et ta on olnud ja on maailmas aga me ei ole teda ära tundnud. (Jh1:9-10) Me oleme asendanud oma loomupärase kire Jumalat otsida ja ihaldada ning Temaga lakkamatus osaduses elada ebaloomuliku kirega – ihaldada loodud asju. Ja kui me neid piisavalt ei saa, siis hakkame muretsema, ja nende saamiseks valimatult ebaloomulikke vahendeid kasutama. Nõnda me langeme üha sügavamale hingesegadusse ja muresse, kuni see koorem meid haigeks teeb ja murrab.

Kuid Jumal, kes on kõik endast väljamineva armastuse väel loonud, mida Tema teeb? Ta ei saa ükskõikselt vaadata oma loodud olevuse silmapilgu tuhmumist ja tema kire loomastumist. Ta tuleb maailma, et valgustada iga inimest, et luua uuesti ja täiendada oma loodut. Ja seda mitte üks kord, ligi kaks tuhat aastat tagasi ajaloos, aga iga kord, kui me oleme valmis seda jõululapsukest oma südames vastu võtma. Enamasti püüame me omal jõul selles inimesekesksusest läbiimbunud ja  kildudeks purunenud maailmas hakkama saada, selleasemel, et lasta Jumalal endas tegutseda. Me ei suuda omal jõul seda valukäes ägavat maailma tervendada.  Kristus ise on meile öelnud: „Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik.” (Mk10:27)

Kuid mida meie saame teha? “Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust”, ütleb meile apostel Paulus. Mida tähendab, kanda üksteise koormaid? See tähendab ohvrimeelsust. See tähendab seda, et teine inimene on minu jaoks olulisem, kui ma ise.  “Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest”, ütleb meile Kristus ja lisab: “Teie olete minu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.” (Jh15:13-14)  Kristus annab meie eest oma elu, aga meie ei suuda loobud oma pisi-pisikestest enesekesksetest himudest. Jõululapse sünd ehk Jumala Poja inimesekssaamine on Jumal Isa, Jumala Poja ja Püha Vaimu armastuse tegu - Tema ohver langenud inimesele. Kristus ei ole sündinud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu meie eest. (Mt20:28) See kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,  vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, sündides Ikkaneitsi Maarjast,  saades tõeliseks inimeseks, samas jäädes tõeliseks Jumalaks. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Kui me armastame nii nagu Jumal on meid armastanud siis ei jäta ta meid hädasse vaid tuleb ja võitleb oma sõprade eest.

Väga tihti me tõstame käed taeva poole ja otsime Jumalat kuskil kõrgel - aga me ei leia teda. Elus on olukordi, kus me palvetame, et leida Jumalat iseendas -  aga ta vaikib. Võibolla just nendel hetkedel suudame me Teda leida kuskil allpool, olukorras, mis on veel keerulisem ja raskem kui seda on meie oma. See tähendab teise inimese viletsuses, teise inimese teenimise  ahastuses, olukorras, mida meie ei tea ja ei tunne. Kui me aitame patusel oma patust pöörduda, august välja tulla ja ei tee seda ülevalt alla, vaid teeme seda teenides alandlikkuses ja tõelises teenimises, siis see ongi armastuse tegu, mida Issand on meid kutsunud koos endaga tegema. Just sellel hetkel me tunneme Ta ära ja jätkame koos Temaga.

Kallid sõbrad! Ma soovin, et meis kõigis oleks rohkem ohvrimeelsust, et me muutuksime enesekesksusest jumalakeskseks ja lõpuks, et meie igaühe südames sünniks jõuluime – Kristus meie tõeline Jumal. Ilusat Kristuse sündimise püha!

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Hiiumaal

Laupäeval 24. detsembril
kl 13:00 Käina kogudusemajas (Lootuse 4) jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 15:00 Reigi kirikus jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 15:00 Kassari kabelis jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib lauluansambel “Hõbelõng";
kl 16:30 Pühalepa kirikus naiskoor "Anna" jõulukontsert;
kl 17:00 Pühalepa kirikus jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 17:00 Emmaste kirikus jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 19:00 Mänspäe kabelis jõuluõhtu jumalateenistus;
kl 19:00 Kärdla kirikus jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenib Kärdla koguduse kammerkoor.


Pühapäeval 25. detsembril
kl 10:00 Kärdla kirikus Kristuse sündimise püha missa, kaasa teenib Kärdla kirikukoor;
kl 12:00 Reigi kirikus Kristuse sündimise püha missa;
kl 14:30 Pühalepa Kristuse sündimise püha kirikus missa.


Esmaspäeval 26. detsembril
kl 13:00 Emmaste kirikus Kristuse sündimise püha missa;
kl 15:00 Käina kogudusemajas Kristuse sündimise püha (Lootuse tn. 4) missa.


Laupäeval 31. detsembril

kl 18:00 Emmaste kirikus vana-aastaõhtu palvus;
kl 18:00 Kärdla kirikus vana-aastaõhtu palvus Taizé lauludega;
kl 20:00 Kassari kabelis vana-aastaõhtu palvus Taizé lauludega;
kl 23:40 Reigi kirikus aastavahetuse palvus.


Pühapäeval 1. jaanuaril
kl 10:00 Kärdla kirikus Jeesuse nimepäeva missa;
kl 13:00 Emmaste pastoraadi kabelis Jeesuse nimepäeva missa;
kl 15:00 Käina kogudusemajas (Lootuse 4) Jeesuse nimepäeva missa.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Alates 15-ndast novembrist oleme me sisenenud Kristuse sündimise paastuaega. Selle 40-päevase paastu on Kirik, kui hea ema, andnud meile selleks, et me ennast aasta üheks suuremaks pühaks ette valmistaksime aga ka selleks, et Krsitus meie südames sünniks ja alaliselt kohal oleks. Paastu mõte ei ole mitte ainult loobuda rasketest lihatoidudest ja ajutiselt piimatoidust, mis on ka iseenesest hea ja tervislik. Paast on eelkõige meeleparanduse abivahend, otse kui harjutus, kus me loobume kõigest, mis on südames minu ja Jumala vahel. Olgu selleks siis kas laiskus või liigne uudishimu kõike teada ja kontrollida, auahnus, tühi lobisemine, kurjad mõtted, uhkus, kärsitus, oma venna või õe üle kohtumõistmine ja tagarääkimine. Need on südamepatud, mis on kõikide muude nähtavate pattude põhjusteks. Paast kui meeleparanduse vahend on tõeline, kui sellega kaasneb palve, andeksandmine ja andekspalumine.


Jõulupaastuaja jumalateenitused Hiiumaal:

Pühapäeval, 27-ndal novembril tähistame Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria templisseviimise püha. Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale teenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev, 11. detsember on pühade esivanemate pühapäev.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale teenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Laupäev, 24. detsember, Kristuse sündimise püha eelpäev - Jõululaupäev.
Kell 14:00 Kristuse sündimise püha õhtuteenistus ja Püha Liturgia.
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 13:00 ja Käina Konsumi parklast kell 13:30.
Peale JÕULUTEENSITUST sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGOPLASTI TÖÖKAS PERE!

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 19. juuni, VIIKÜMNE PÄEVA PÜHA, KOLMAINU PÜHA ehk NELIPÜHI*.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

*Viiskümmend päeva peale ülestõusmispühi on viiekümne päeva püha ehk nelipühi. Nelipühi on Püha Vaimu väljavalamise püha aga ka Kolmainu püha.
Mida tähendab Kolmainu püha? Püha Vaim on Isa Vaim, Ta lähtub Taevasest Isast. Aga Püha Vaim on ka Poja vaim, kes Ta meile Isa nimel saadab ja ilma kelleta ei saa me Poega kogeda ega teda Issandaks hüüda. Seega juhatab Püha Vaim meid kolmainu osadusse.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 8. mai, Apostel Tooma pühapäev, ANTIPAASA, emadepäev.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev , 22. mai, HALVATU PÜHAPÄEV.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
PEALE TEENISTUST HIIUMAA JUMALASÜNNITAJA SÜNDIMISE KOGUDUSE TÄISKOGU
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale täiskogu sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 24. aprill, PALMIPUUDE PÜHA.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

SUURE NÄDALA TEENISTUSED
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus:


Püha ja Suur Neljapäev, 28. aprill kell 18:00

Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus -12 kannatusevangeeliumi lugemine
Kirikubuss toob kirikulised pühakotta telefonitsi kokkuleppimise peale.

Püha ja Suur reede , 29. aprill
Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus:
Kell 10:00 Kuninglike tundide palvekord
Kirikubuss toob kirikulised pühakotta telefonitsi kokkuleppimise peale.
Kell 17:00 Matuseteenistus
Kirikubuss toob kirikulised pühakotta telefonitsi kokkuleppimise peale.

Püha ja suur laupäev , 30. aprill
Kell 10:00 VAIKSE LAUPÄEVA PÜHA LITURGIA 
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUSMISE HELGE PÜHA – PAASA TEENISTUS
30. aprill kell 23:00 Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale teenistust on kõik kirikulised oodatud Paasa pidulauda Kuriste seltsimajas.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 22:00 ja Käina Konsumi parklast
kell 22:20. Peale pidu sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 17. aprill,  SUURE PAASTU VI PÜHAPÄEV,
Meie vaga ema Egiptuse Maria mälestus*.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA MALVASTE PROHVET EELIJA KABELIS.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist
Kirikubuss Malvastesse väljub Kuriste seltsimaja eest kell 9:00, Käina Konsumi parklast kell 09:10,  Kärdla pritsumaja eest kell 09:30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Bussiinfo Johannalt 5246376
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

.....................................


Püha Maria Egiptusemaalt

Vaga Maria, tuntud kui Maria Egiptusemaalt, elas V – VI saj. vahetusel. Tema noorpõlv ei tõotanud midagi head. Maria sai 12 aastaseks, kui ta lahkus oma majast Aleksandrias. Olles vanemate hoole ja valvamise alt ära, noor ja elus kogenematu sattus ta laiale patuteele. Polnud kedagi, kes oleks teda õigele teele tagasi juhatanud. Kiusatusi ja kiusajaid oli palju. Nii elas Maria 17 aastat pattudes, kuni armuline Issand juhtis ta kahetsuseteele.

Juhtus see nõnda. Asjaolude kokkulangemise tõttu ühines Maria palveränduritega, kes olid teel Pühale Maale. Laeval olles jätkas ta oma ahvatlusterikast tegevust, viies kiustausse paljusid noori mehi. Jõudes Jeruusalemma ühines ta palveränduritega, kes olid teel Ülestõusmise kirikusse.
Inimesed sisenesid suurte hulkadena kirikusse, aga Maria peatus sissekäigu ees nähtamatu käe poolt tagasihoituna ja vaatamata jõupingutustele ei õnnestunud tal kirikusse siseneda. Siin mõistis ta, et Issand ei lase tal sisse minna tema patususe tõttu. Õudusest haaratuna ja sügava kahetsustundega hakkas ta paluma Jumalalt halastust, tõotades põhjalikult oma elu muuta.

Silmates sissekäigu ees Jumalaema ikooni hakkas Maria paluma, et Jumalaema oleks tema eestpalujaks Kristuse ees. Kohe tundis ta hinges valgust ja sisenes takistamatult pühakotta. Valades ohtralt pisaraid Issanda haua ees väljus ta pühakojast uue inimesena.

Maria täitis oma lubaduse muutuda uueks inimeseks. Ta läks Jeruusalemmast karmi ja inimtühja Jordaania kõrbe ja viibis seal peaaegu täielikus eraldatuses peaaegu pool sajandit. Läbi paastu ja palve õnnestus tal välja juurida endast kõik patused kired, tehes oma südame Püha Vaimu templiks.
Vanake Zosimas, kes elas Püha Ristija Johannese kloostris Jordaanias kohtus Jumaliku ettehoolduse läbi vaga Mariaga, kes oli selleks ajaks juba kõrges vanaduses. Vanake oli rabatud tema pühadusest ja läbinägelikkusest. Ükskord nägi vanake teda palves justkui hõljumas maapinna kohal, teine kord minemas üle Jordani jõe.

Zosimase lahkudes palus Maria teda tulla aasta pärast kõrbesse, et võtta osa pühadest andidest. Vanake tuli kokkulepitud ajal ja tõi armulauaannid. Veel aasta pärast tuli ta, et jagada armulauda, kuid ei leidnud Mariat elavana. Sealsamas kõrbes mattis ta vaga pühaku maised jäänused. Selles oli tal abiks üks sinna tulnud lõvi, kes kraapis valmis haua. See juhtus umbes aastal 521.

Nõnda sai patuelu elanud Mariast Jumala abiga üks suurimaid pühakuid, kes maa peal elanud.
Tema palvevõitlus ja kahetsuse suurus olgu meile kõikidele eeskujuks ja kinnituseks.
Mälestuspäevad 12.märts ja 1.aprill

Eesti õigeusu kirikutest on pühale Mariale pühitsetud Kaarepere kirik.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 20. märts, SUURE PAASTU ESIMENE, ÕIGEUSU PÜHAPÄEV.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20.

Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 13. märts, ANDEKSANDMISE, PIIMAST LOOBUMISE PÜHAPÄEV*. Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale Liturgiat on tee- ja kohvilaud ning vestlusring armulauasalasusest.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast
kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

*Armastust ei ole ilma andeksandmiseta! Ainult armastus võib meid päästa sellest põrgulikust patuahelast, ainult andeksandmine katkestab selle: solvang, mis on patt ja mis toob kaasa kättemaksuhimu ja kätemaksu, mis on patt. Kurjus põhjustab kurjust. Tuletagem meelde seda hetke, kui nad Jeesuse risti lõid ja Ta oma piinajate eest palvetas: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” Andeksandmine on seisund, mille võtab armastav süda, kui talle on ülekohut tehtud.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev , 14. veebruar, KAANANI NAISE PÜHAPÄEV. Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring armulauasalasusest.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal


Pühapäev , 31. jaanuar, SAKKEUSE PÜHAPÄEV*.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring armulauasalasusest.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE.

*Sakkeus oli tölnerite ülem, ja ta oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta ronis mooruspuu otsa, et teda näha.
Sakkeus näitas väga selgelt üles oma suhtumist– ta näitas kuhu kuulub tema süda. Teda ei huvitanud, mida arvavad temast teda ümbritsevad inimesed. Ta soovis vaid üht – ta tahtis ära tunda Jumalat ja näha Teda palgest palgesse, teenida Jumalat aga mitte pattu.
Just uhkus, edevus, soov näida: rikas ilus ja tark; soov teistele meeldida; soov mitte vaadata endasse ja mitte tunnistada oma patusust, mitte tunnistada, et ka mina sõltun Jumalast panevad meid maailma meele järgi käituma ja kurja tegema.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 10. jaanuar 2016, kell 10 Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sünimise kirikus.
Tähistame MEIE ISSANDA, JUMALA JA PÄÄSTJA JEESUSE KRISTUSE RISTIMISE, JUMALAILMUMISE püha.
Peale Püha Liturgiat toimub SUUR VEEPÜHITSUS*.
Pühitsetud vee kojuviimiseks võtta kaasa klaasanumad.
Pele suurt veepühitsust tee-ja kohvilaud ning vestlusring, kus sellel korral pühitsetud veest ja selle kasutamisest räägime. 

Käimas on kirikubuss, mis väljub Kärdla pritsumaja eest kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 9:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi. Kirikubussi telefon 5246376.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS DAGOPLASTI TÖÖKAS PERE.

*Veepühitsus ei teostu mitte preestri ega kaaspalvetajate maagilise tegevuse läbi, vaid nende palvete peale kordab Kristus ise seda pühitsust, mille ta esimest korda andis Jordani veele oma ristimisel. Täpselt sama moodi nagu Jumal pühitses inimese ja kogu loodu pühitsemiseks Jordani vee, pühitseb Jumal ka Suurel Veepühitsusel meie poolt tema ette toodud vee, nii meie kui ka kogu loodu pühitsemiseks. Seepärast saage julgelt osa sellest Suurest veepühitsusest ja võtke seda pühitsetud vett kaasa nii enda kui ka oma lähedaste tarbeks ja kodude pühitsemiseks.

Käina Baptistikogudus

Jõulujumalateenistus Mäeltsel Oled oodatud 24. detsembril kell 11 jõulujumalateenistusele Käina Baptistikoguduse palvelas Mäeltse külas, Käina vallas.
Jõululaule laulavad lapsed ja Rebeka Bannikov.
Koha leiad ülesse selle kaardi järgi: https://goo.gl/maps/FWossy5799L2

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal


Pühapäev, 6. detsember kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus. Püha Nikolause mälestus.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell
09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev , 20. detsember, Pühapäev enne Kristuse sündimist.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Teenib metropoliit Stefanus

Peale Liturgiat KOGUKONNA JÕULUPIDU Kuriste Haridusseltsi Majas.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell
09:20. Peale JÕULUPIDU sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev, 21. november, Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria templisseviimise püha.
kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Õigeusu pärimuse kohaselt kasvas Neitsi Maarja templis, kuhu ta oli vanemate poolt kolmeaastasena jäetud vastavalt antud tõotustele. Krikuisade järgi on Jumalasünnitaja pühadus ja puhtus ”vaimne neitsilikkus” see, milleks teda valmistati Jeruusalemma templis elades.

Kirikuisa, püha Nikolaos Kabasilas XIV sajandist kirjutab: "Kristuse lihakssaamine ei olnud ainult Isa, Tema väe ja vaimu tegu, vaid ka Jumalasünnitaja vaba tahte ja usu väljendus. Ilma puhta Neitsi kaastööta oleks Jumala päästeplaan olnud ebatõenäoline.

Jumalasünnitaja või Jumalaema - selle nimega tunnistab Kirik usku, et Jumal-Sõna sai Neitsi Maaria üsas tõeliseks inimeseks, usku, et Kristus oli samal ajal täielik inimene ja täielik Jumal.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 8. november,  Peaingel Miikaeli ja kõigi auliste ilmihuta taevavägede koondmälestus.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 25. oktoober kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Koht pühapäeva evangeeliumi lugemisest mõtisklemiseks:

Aga kui Jeesus astus maale, juhtus talle vastu üks linnast tulnud mees, kel oli kuri vaim. Ammust ajast ei kandnud ta enam riideid ega elanud majas, vaid surnuhaudades.
Aga Jeesust nähes hakkas ta karjuma, heitis tema ette maha ja hüüdis valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, Kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind, ära mind piina!”
Lk 8:27-28)
Miks nii tihti või enamasti, olles piinas – hingevalus, süüdistame teisi ja enamgi veel - Jumalat?

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 11. oktoober kell 10:00 PÜHA LITURGIA 
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus. 
Seitsmenda, Nikaia kogumaapealse kirikukogu pühade isade mälestus.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev, 25. oktoober kell 10:00 PÜHA LITURGIA 
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal


Pühapäev, 30. august kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Tähistame kiriku- ja kooliaasta algust.

Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev, 6. september kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Tähistame koguduse templipüha - Jumalasünnitaja sündimise püha.

Peale teenistust ühine pidulaud.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäev, 15. august, meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria uinumine.
kell 10:00 PÜHA LITURGIA Puski Kristuse sündimise kiriku hoovis.

Peale liturgiat kell 11:30 HINGEPALVE Puski surnuaias. Hingepalvele järgneb ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring.

Kirikubuss Puski väljub Kuriste seltsimaja eest kell 9:00, Käina Konsumi parklast kell 09:10,  Kärdla pritsumaja eest kell 09:30. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Kell 15:00 uue Kõpu surnuaia risti sisseõnnistamine ja HINGEPALVE Kõpu surnuaias.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 14. juuni EESTIMAA PÜHADE PÜHAPÄEV, kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev, 21. juuni kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Kell 11:30 HINGEPALVE Kuriste surnuaias.
Peale hingepalvet ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Nelipühi on Püha Vaimu väljavalamise püha aga ka Kolmainu püha. Miks Kolmainu püha? Kindlasti sellel põhjusel, et Kristus, kes on tõeline Jumal ja tõeline inimene saadab meile Püha Vaimu, kes on Kolmainu Jumala kolmas isik, kes lähtub Jumal Isast, kes on kõige algallikas ja kõige olemise põhjus.  Aga ka sellepärast, et Kristust  ainusündinud Jumala Poega on võimalik kogeda ainult läbi Püha Vaimu, ja see kes on näinud Poega on näinud ka Isa.

Kui me seisame Kristuse ikooni ees ja vaatleme Kristust siis oleks meil otse kui lihtsam Temasse uskuda ja Teda vastu võtta, kuna me näeme Teda ikoonil. Pühast Vaimust ei ole meil ikooni ega kujutist.  Püha Vaimu ei ole meil võimalik enne vastuvõtmist vaadelda ega tundma õppida.  Püha Vaimu on meil võimalik kogeda ja tundma õppida alles peale seda, kui me oleme ennast täielikult ja jäägitult Tema hoolde usaldanud ja Ta vastu võtnud. See tähendab aga loobumist kõigest, mis nähtav, piiritletud ja kindel tundub olevat selle kasuks, kes on nähtamatu ja piiritu. Meil tuleb ennast tühjaks teha ja vabaneda kõigest sellest, mis on südames minu ja Jumala vahel (laiskus, uudishimu, meelheide, auhahnus, tühi lobisemine ja tagarääkimine, vaen jne). See tähendab aga astumist teadmatusse ja "pimedusse", milles särab tõeline Valgus.  Olles vastu võtnud Püha Vaimu, hakkame alles kogema, kes on Kristus ja kes on meie Taevane Isa.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 31. mai kell 10:00 NELIPÜHI LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale teenistust toimub Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise ja Kõrgessaare Kristuse sündimise koguduste ÜHINE TÄISKOGU koosolek.

Täiskogul kinnitame aastaaruanded, ja kahe koguduse ühinemislepingu, ning vaatame koos tulevikku.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale täiskogu koosolekut sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev, 14. juuni EESTIMAA PÜHADE PÜHAPÄEV, kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev, 21. juuni kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE
Bussiinfo telefon: 524 6376, Johanna

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal


Pühapäev, 24. mai kell 10:00 meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse taevaminemise püha LITURGIA
Malvaste Prohvet Eelija pühakojas.
Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeususkiriku traditsioonist.
Kirikubuss Malvastesse väljub Kuriste Seltsimaja eest kell 09:00,  Käina Konsumi parklast kell 09:10 ja Kärdla pritsumaja eest kell 09:30. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Mõttelõng Issanda taevaminemise pühaks:
Miks oli vajalik, et Kristus ihulikult oma õpilaste silme ees ülesse taevasse võetakse?
Aga sellepärast, et me juba siin usuksime ja teatud mõttes kogeksime ihulikku ülestõusmist. See ei ole illusoorne, see on reaalne – täpselt nagu me usutunnistuses ütleme: “...ma ootan surnute ülestõusmist ja tulevase aja elu. Aamen!”. Oma ihuliku taevaminemisega võtab Kristus, kes on tõeline inimene, kuid samas ka tõeline Jumal, meie rikutuse ja viib meid täiesti teistsugusesse, uude ja rikkumatuse olukorda, andes meile tagasi meie algse au, millest me oleme langenud.
Me elama langenud maailmas, ja meie maised kehad on muldsed ja need kuuluvad sellesse piiritletud maailma. Kuid inimese hing on loodud otsima piiritut ja kui ta on osaduses ja koos Jumalaga, kes on piiritu, siis on inimene see, kes saab osa sellest piiritust ja avardab kogu loodut, ja leiab uue karjamaa, uue loodu, kus kõik on täiesti uus, teistmoodi  - rikkumata.

Pühapäev, 31. mai kell 10:00 NELIPÜHI LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.
Peale teenistust toimub Kuriste Jumalasünnitaja sündimise ja Kõrgessaare Kristuse sündimise koguduste ÜHINE TÄISKOGU koosolek.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale täiskogu koosolekut sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 5. aprill,
Issanda Jeruusalemma minemise püha ehk Palmipuude püha,
kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus

Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusu kiriku traditsioonist.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Suure nädala ja Kristuse surnuist ülestõusmise püha teenistused.

Neljapäev, 9. aprill kell 18:00
Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus -12 kannatusevangeeliumit
Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 17:00 ja Käina Konsumi parklast kell 17:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Suur reede , 10. aprill
Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus:
Kell 10:00 Kuninglike tundide palvekord
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Kell 17:00 Matuseteenistus
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 16:00 ja Käina Konsumi parklast kell 16:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Püha ja suur laupäev , 11. aprill
Kell 10:00 VAIKSE LAUPÄEVA PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Laupäev, 11. aprill, kell 23:00 KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUSMISE HELGE PÜHA – PAASA TEENISTUS
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Peale teenistust on kõik pidulised oodatud Paasa pidulauda Kuriste seltsimajas
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 22:00 ja Käina Konsumi parklast kell 22:20. Peale pidu sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Andeksandmine on südame seisund

Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks. (Mt 6:14-15)
Miks on see nii tähtis – andeks anda?

Eeloleval pühapäeval tähistab õigeusukirik üle kogu maailma andeksandmise pühapäeva. Möödunud esmaspäeval loobusid õigeusklikud liha söömisest, eeloleval esmaspäeval saab alguse aga Suur Paast ja lisaks lihasöömisele hoidutakse siis neljakümne  päeva jooksul ka piimatoitudest.
Paast – liha- ja piimatoitudest loobumine ei ole kunagi eesmärk omaette. Sest paast, nagu hingamisepäev, on tehtud inimese jaoks, mitte inimene paastumise jaoks. Paast on otsekui abivahend, mis aitab meil võtta aeg maha ja astuda kõrvale igapäeva elu sekeldustest, muredest, ahvatlustest, tarbimisest, liigsöömisest ja himudest.  Paast on loobumine kõigest sellest, mis lahutab mind Jumalast.

Söögipaastu tuleb pidada väga oluliseks, juhul kui me omistame sellele tõelise vaimuliku väärtuse ja tähenduse.
Läbi paastu anname me enda Kristuse ja Tema Sõna „käsutusse“. Sel hetkel me otsustame kuhu kuulub meie süda!

Paast aitab meil eelkõige paremini kontrollida oma tegusid, mõtteid ja sõnu;
Paremini koondada oma tähelepanu Issanda nõudmistele;
Paast on tervik, mille sisu ja vormi ei tohi üksteisest lahutada, aga milles kõige tähtsam on sisu. 
Paast juhatab meid palvesse –osadusse Jumalaga.

Loobudes maistest hüvedest ja jättes maha elumured avaneb meie süda palvele ja sisemisele kaemusele. Läbi paastu ja palve, läbi askeesi  jõuame me oma hinge sügavamatesse soppidesse, kus nii mõnigi avastus läbi valusate südamepisarate ja pihisalasuse meeleparanduseni viib. 
Inimese süda muutub läbivalgustatuks, kus palve kristalliseerub – „kivist süda“ muutub armastavaks -„lihast südameks“. Paast juhatab meid meelaparandusele!

Me paastuma kindlal tingimusel: selleks, et sureksime iseenese jaoks ja armastaksime teisi. Iga kord kui me väljendame oma  armastust teise inimese vastu oleme me Jumalast ja Jumal on meis. Armastus, mis ühendab ühe inimese teisega, lähtub Jumalast, kelle kohta püha Johannes ütleb, et Tema on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas (1Jh4:6).
Armastust ei ole ilma andeksandmiseta! Andeksandmises saab askees oma tähenduse ja ilma milleta ei saa ta olla tõeline. 

Meil ei ole mõtet loobuda lihasöömisest ja samas rääkida halba oma venna kohta talle andeksandmata. Surmahetkel kohtume me oma südametunnisusega ja mis on siis Jumala silmis olulisem, kas see, et oma elu eelõhtul võiksin öelda, et  ükski loomse päritoluga toit ei ole minu kurgust paastu ajal alla läinud või, et ma olen õppinud armastama oma venda ja olen talle andeks andnud?

Andestades oma vendadele, saame me ise omakorda andeks paluda. Me praktiseerime paastuajal askeesi lootuses, et ka meile antaks andeks meie eksimused, kogu oma hinge ja ihuga andeks paludes. Täpselt nii nagu see on kirjas Meie Isa palves, mille Kristus meile isiklikult on andnud: „Anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.“ 

Meie maailm on täis kurjust. Täpselt nagu katkise tööriistaga ei saa parandada katkiseid asju ei saa ka kurjusega kurjuse vastu.
Ainult armastus võib meid päästa sellest põrgulikust patuahelast, ainult andeksandmine katkestab selle: solvang, mis on patt ja mis toob kaasa kättemaksuhimu ja kätemaksu, mis on patt. Patt põhjustab pattu.

Tuletagem meelde seda hetke, kui nad Jeesuse risti lõid ja Ta oma piinajate ja ristilööjate eest palvetas: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”

Andeksandmine on seisund, mille võtab armastav süda, kui talle on ülekohut tehtud.
Paastuda on palju lihtsam, kui andeks anda, kuid andeksandmine on palju suurem ja tervendavam kui paast (André Borrely). 

Andku Jumal meile tarkust ja väge andeks anda ja andeks paluda!
 


 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 22. veebruar ANDEKSANDMISE PÜHAPÄEV
kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Suure paastu algus. Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring paastumisest.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

PÜHAPÄEV, 11. JAANUAR 2015, KELL 10:00
JEESUSE KRISTUSE RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA LITURGIA KURISTE JUMALASÜNNITAJA SÜNDIMISE KIRIKUS

Toimub suur veepühitsus. Pühitsetud vee koju viimiseks võtke kaasa veepudelid. Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring Kristuse ristimise püha tähendusest.

Kirikubuss väljub Kärdla pritsumaja eest kell 9:00, Käina Konsumi parklast kell 9:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi. Bussiinfo Johannalt, telefon 5246376

Veeristsepüha

Möödas on nii rahvakalendri kui ka kristliku maailma ühed suuremad  – Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise pühad või rahvakeeles Jõulupühad.  Jõulupüha - Kristuse sündimise püha teenistused olid pühendatud Kristuse sündimisele Pettlemmas, Issanda Ingli kuulutusele, taevaste vägede kiitusele ja karjaste rõõmule kuid ka hommikumaa tarkade saabumisele (Mt 2.1-12). “Lääne-kirikus” tähistatakse hommikumaa tarkade saabumist aga ka Kristuse ilmumist 6. jaanuaril. Sealt ka kolmekuningapäev -  kolmekuningapüha nimetus. Õigeusukirik tähistab samal 6 jaanuari päeval Issanda ristimise ehk Jumala ilmumise püha või ka Jordanipüha. Sellel pühal toimub suur veepühitsus siit ka Veeristsepüha nimetus.

Kreeka keeles kutsutakse Issanda ristimise püha epifaania’ks ehk ilmumiseks ja ka theofaania’ks ehk Jumala ilmumiseks. Issanda ristimise püha on laiahaardeline ja sügav. Selle mõistmine, nii palju kui võimalik, on oluline ristiusu põhialuste mõistmiseks.

Kristuse ristimise püha kandev teema on Kolmainu Jumala ilmumine: Jumal Isa tunnistas Jeesuse oma pojaks ja Püha Vaimu nähti tuvikesena laskuvat Isalt Pojale (Jh1:29-34).   

Samal ajal räägib Issanda ristimise püha Kristuse maapealse kuulutustöö algust, millega ta tuli maailma valgustama (Mt 3:16-17). Jordanipüha Liturgial laulame:  „Oh Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud maailma valgustama, au olgu Sulle!“

Valguse püha nime all tunti seda püha esimestel sajanditel ja sellel päeval toimus rohke inimeste ristimine.

Paratamatult kerkib küsimus: miks toimub Kristuse ristimine? Inimese ristimine on arusaadav: inimene sünnib patus ja läheb ristimisvette patusena. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, läbi müsteeriumi, sureb inimene lihalikuks patueluks ja sünnib uuesti Pühas Vaimus eluks Kristuses.

Aga Kristus, kes oli patuta? Sellele vastab kaanoni tekst, mida Liturgial laulame: „Kuigi Jumal ei vajanud ristimist, siiski laskis Ta end Jordanis ristida patuste inimeste pärast.“ Kristus olles tõeline Jumal võttis endale inimese kuju, et saada tõeliseks inimeseks, et saada osa meie elust, et saada kiusatud nagu meiegi, selleks, et ka meie saaksime osa tema elust. Kristuse ristimine tähendab kogu inimkonna ristimist. Kristuse ristimisel on lisaks veel kosmiline tähendus. Kristus ei kaasanud endaga ristimisele Jordanis mitte ainult inimese vaid ta pühitses ka Jordani vee, kaasates pühitsusse kogu loodu selleks, et inimene koos kogu looduga saaks vaimseks, rikkumatuks ja pühaks.

Vesi on energia kandja ja inimene on Jumala kaastööline tema hea majapidaja. See on ka põhjus, miks me võtame Jordanipühal pühitsetut vett oma kodudesse. Seda suurt veepühitsust Issanda ristimise päeval pühitsetakse üks kord aastas. Sellel pühal pühitsetud vesi kannab endas Jumala, meile lõpuni hoomamata, Suurt Väge.

Suure veepühitsuse oluline moment on see, kui preester kastab risti kolm korda vette, meenutamaks Kristuse ja iga kristlase kolmekordset kastmist ristimisel. Siinjuures on väga tähtis rõhutada, et veepühitsus ei teostu mitte preestri ega kaaspalvetajate maagilise tegevuse läbi, vaid nende palvete peale kordab Kristus ise seda pühitsust, mille ta esimest korda andis Jordani veele oma ristimisel.

Täpselt sama moodi nagu Jumal pühitses inimese ja kogu loodu pühitsemiseks Jordani vee, pühitseb Jumal ka Suurel Veepühitsusel meie poolt tema ette toodud vee, nii meie kui ka kogu loodu pühitsemiseks. Seepärast saage julgelt osa sellest Suurest Veepühitsusest ja võtke seda pühitsetud vett kaasa nii enda kui ka oma lähedaste tarbeks ja kodude pühitsemiseks.

Eesti Apostlik-Õigeusus Kiriku Hiiumaa preester Aabraham Tölpt

EELK Hiiumaa kogudused

24. detsember – Jõuluõhtu

15:00 jumalateenistus Kassari kabelis
15:00 jumalateenistus Reigi kirikus, kaasa teenib Kärdla kiriku kammerkoor
16:30 naiskoor “Anna” jõulukontsert Pühalepa kirikus
17:00 jumalateenistus Pühalepa kirikus, kaasa teenib naiskoor “Anna”
17:00 jumalateenistus Emmaste kirikus
19:00 jumalateenistus Kärdla kirikus
19:00 jumalateenistus Mänspäe kabelis

25. detsember – Kristuse sündimispüha

10:00 missa Kärdla kirikus, kaasa teenib Kärdla kirikukoor
12:00 missa Reigi kirikus
14:30 missa Pühalepa kirikus

26. detsember – 2. jõulupüha

13:00 missa Emmaste kirikus
15:00 missa Käina kogudusemajas (Lootuse 4)

28. detsember – Süütalastepäev

10:00 missa Kärdla kirikus
12:00 missa Reigi kirikus
14:30 missa Pühalepa kirikus
15:00 jumalateenistus Käina kogudusemajas (Lootuse 4)

31. detsember – vana-aastaõhtu

18:00 palvus Emmaste kirikus
20:00 palvus Taize lauludega Kärdla kirikus
23:40 aastavahetuse palvus Reigi kirikus

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Kolmapäev, 24. detsember kell 14:00 KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA, suur õhtuteenistus ja Basilius Suure liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

Käimas on kirikubuss!

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 13:00 ja Käina Konsumi parklast kell 13:20. Peale jõuluteenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev, 21. detsember, kell 10:00 PIISKOPLIK LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus. Teenib metropoliit Stefanus. Peale teenistust on JÕULUPIDU kuhu ootame kõiki koguduse ja kogukonna liikmeid, lapsi ja lapselapsi, nende vanemaid.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale JÕULUPIDU sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal


Pühapäev, 7. detsember kell 10:00 PÜHA LITURGIA Malvaste prohvet Eelija pühakojas.
Peale teenistust katame ühise tee- ja kohvilaud ning vestleme abielust ja perest.

Kirikubuss Malvastesse väljub Kuriste Seltsimaja eest kell 09:00,  Käina Konsumi parklast kell 09:10 ja Kärdla pritsumaja eest kell 09:30. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal


Pühapäev, 23. november Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria templisseviimise püha,
kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja  sündimise kirikus.

Peale teenistust ühine tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku traditsioonist.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäev 5. oktoober kell 10 Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

Peale liturgiat tee- ja kohvilauaud ning vestlusring õigeusukiriku usutunnistusest.

Käimas on kirikubuss, mis väljub Kärdla pritsumaja eest kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 9:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.


 

Eesti Apostlik Õigeusukirik Hiiumaal

Pühapäeval 17. august kell 10:00 PÜHA LITURGIA PUSKI Kristuse sündimise kiriku hoovis.

Peale liturgiat toimub PUSKI surnuaias HINGEPALVE (litaania) lahkunute eest.

Peale HINGEPALVET toimub koosolek, kus on aruteluks Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise ja Kõrgessaare Kristuse sündimise koguduste ühinemine.

Peale koosolekut ühine tee ja kohvilaud.

Käimas on kirikubuss, mis väljub Kuriste Haridusseltsi eest kell 8:50, Käina Konsumi parklast kell 9:00, Kärdla pritsumaja eest kell 9:20 ja. Buss sõidab sama marsruuti mööda tagasi.


Pühapäeval 7. september
kell 10:00 Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria sündimise püha LITURGIA ja kiriku TEMPLIPÜHA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.

Enne liturgiat toimub väike veepühitsus, peale liturgiat ristikäik kellahelina saatel ümber pühakoja kirikulippude ja ikoonidega.

Päeva võtame kokku ühise pidulauaga Kuriste Haridusseltsi majas.

Käimas on kirikubuss, mis väljub Kärdla pritsumaja eest kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 9:20. Peale pidulauda sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Eesti Apostlik Õigeusukirik Hiiumaal

Pühapäev, 20. Juuli kell 10 Prohvet Eelija pühakoja TEMPLIPÜHA LITURGIA.
Peale liturgiat katame ühise pidulaua.

Käimas on kirikubuss, mis väljub Kuriste seltsimaja eest kell 9:00, Käina Konsumi parklast kell 9:15, Kärdla pritsumaja eest kell 9:35.
Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Surnuaiapühad

+SURNUAIAPÜHAD+
Laupäeval 21. juunil toimuvad hingepalved Hiiumaa surnuaedades:
KURI surnuaias algusega kell 12:00
KÕPU surnuaias algusega kell 14:00
KURISTE surnuaias algusega kell 16:00


Kristus ütles kord saduseridele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal." (Mt 22:32)

Kristus ütleb, et tema on ka nende Jumal, kes on siit elust juba lahkunud. Jumal ei lahuta meid elavateks ja surnuteks. Tema jaoks oleme me  kõik olemas. Jumala jaoks oleme me kõik elavad.

Läbi palve astume me dialoogi Jumalaga. Läbi hingepalve palume me Jumalalt, et ta mõtleks nende peale, kes enne meid siit elust on lahkunud: meie isade ja emade, õdede ja vendade ja lapsukeste peale – kõigi peale kelle me oma palves Jumala ette viime. Tema teab meie igaühe hingesügavust, Tema teab kuidas aidata nii meid kui ka neid, kes enne meid siit elust on lahkunud.

Pühapäeval 22. juunil, 10:00 liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus. Ristija Johannese sündimise püha.

Pele liturgiat vestlusring õigeusu kiriku traditsioonist. 

Käimas on kirikubuss, mis väljub Kärdla pritsumaja eest kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 9:20. Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KONTAKT:
EAÕK Hiiumaa koguduste preester Aabraham
Telefon +372 5090251
e-post Aabraham@eoc.ee
Koduleht: www.kirik-hiiumaal.ee ja www.eoc.ee

Eesti Apostlik Õigeusukirik Hiiumaal

+Suur Neljapäev 17.aprill 2014, kell 20:00,
12 KANNATUSEVANGEELIUMI teenistus Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.

+Suur Reede 18. aprill 2014, kell 10:00,KUNINGLIKUD TUNNID Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.

+Suur Reede 18. aprill 2014, kell 16:00,KRISTUSE MATMISTEENISTUS Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.
 
+Püha ja Suur Laupäev 19.aprill kell 10:00,
VAIKSE LAUPÄVA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.  
Peale liturgiat vestlusring pihist ja meeleparandusest.Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20.Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
 
+KRISTUSE SURNUIST ÜLESTÕUSMISE HELGE PÜHA. PAASA, Laupäev 19.aprill 2014,
kell 22:00 Uute koguduseliikmete ristimine;
kell 23:00 RISTIKÄIK, HOMMIKUTEENISTUS JA LITURGIA. Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.
Peale teenistust katame ühise PAASAPÜHADE pidulaua Kuriste haridusseltsi majas.
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 21:00 ja Käina Konsumi parklast kell 21:20. Peale pidulauda sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi
Kirikubussi infoAnna Mišinalt 56606349

Eesti Apostlik Õigeusukirik Hiiumaal

Pühapäev 02. märts 2014, kell 10:00 ANDEKSANDMISE, piimast loobumise pühapäeva LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus. Peale liturgiat vestlusring sakramentidest.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
 
Pühapäev 30. märts 2014, kell 10:00 Suur paastu 4. pühapäeva LITURGIA  Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.
 
Laupäev 12. aprill 2014, kell 10:00 LAATSARUSE laupäeva LITURGIA  Malvaste prohvet Eelija pühakojas.
 
Pühapäev 13. aprill 2014, kell 10:00 Issanda Jeruusalemma minemise ehk PALMIPUUDE PÜHA LITURGIA  Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.
 
Igale teenistusele toob kirikulisi kohale KIRIKUBUSS. Kirikubussi hoiab käimas AS Dagöplast.
 
Kirikubuss Malvastesse väljub Kuriste kiriku juurest kell 09:00; Käina Konsumi parklast kell 09:15 ja Kärdla Pritsumaja parklast kell 09:30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
 
Kirikubussi info:
Anna Mišinalt 56606349

Eesti Apostlik Õigeusukirik Hiiumaal

Pühapäev 22. detsember, kell 10:00 Piiskoplik LITURGIA  
Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus. Teenib metropoliit Stefanus.


Peale liturgiat orienteeruvalt kell 11:30 EAÕK Hiiumaa koguduste jõulupidu Kuriste Haridusseltsi majas. Peole ootame ka kõiki lapsi ja lapselapsi. Katame ühise peolaua.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:30. Peale jõulupidu sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Teisipäev 24. detsember Jõululaupäev
kell 13:00 KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA LITURGIA. Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 12:00 ja Käina Konsumi parklast kell 12:30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi. 

Ilusat pühade ootust!Tänulik Aabraham

Jõululapse sünd

Jõulud on ühed suuremad rahvakalendri pühad. Jõululaupäeva õhtul on tänavad tühjad ja kõrtsid vaiksed vaid üksikud teevad kauplustes veel oma viimaseid sisseoste, et pidulaud ikka rikkalikult kaetud oleks. Kuid kõigil ei lähe nii “hästi”. Paljud pered istuvad võrdlemisi kasina laua taha. Mõned meist on üksikud, mõned lisaks vanad, haigustest vaevatud, mõned vanglas, mõned kodutud. Nii me siin maailmas elame...

Kuid kas me oleme mõelnud sellele, mis on jõulupühade sügavam –vaimne tähendus? 
Jõulud on Kristuse sündimise püha (Mt 1: 18-25). Kristus, kes on tõeline Jumal sünnib inimesest, saab tõeliseks inimeseks, selleks, et taasühendada langenud inimene oma taevase Isaga, et anda meile, kes Temasse usume ja Temale järgneme Jumala laste staatus, et me päriksime igavese elu meie Issandas Jeesuses Kristuses (Jh 1:12; Jh 5:24; 
Mt 10:38-39).
Jumala inimeseks saamine on meile suur ime, mille olemust me ei suuda mõista. Ka Neitsi Maarja oli vapustatud ja talle oli arusaamatu ingel Gabrieli tervitus ja tema sõnad, kui ta neitsile rõõmusõnumit Jõululapse sünnist kuulutas (Lk 1:26,34). 

Me ei suuda mõista Jumala olemust, küll aga saame me Jumalat kogeda Tema väes (energiates) - Tema tegutsemises – me tunneme ju Teda oma südames, kui Ta meid üliõrnalt puudutamata puudutab ja meiega ülivaiksel häälel, otsekui tasane sahin, kõneleb (1Kun. 19.11-12). 

Jõululapse sünd on väga eriline tegu. Esiteks on see Jumal-Isa armastuse tegu temast langenud inimese vastu, kes kutsub meid eranditult kõiki tagasi enda juurde ja annab meile selleks oma ainusündinud Poja. Teiseks on see Neitsi Maarja vaba tahte ja usu tegu, suurim tegu mida üks inimene ealeski suudab teha – võtta endas vastu Jumal, Teda endas kanda ja Ta ilmale tuua. Jõululapse sünnis väljendub Jumala ja Inimese koostöö ehk sünergia. See on Püha Vaimu tegu koostöös inimesega ja tema vaba tahtega. Olenemata sellest, et Maarjale oli ingli sõnum lõpuni mõistmata, tundis ta jumalaigatsuse ajendil oma südames ära Jumala ja Maarja vastab: "Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!" (Lk 1:38) 

Eranditult kõik me oleme loodud Jumala näo järgi ja Tema sarnaseks (1Ms 1:26). Eranditult kõigil on meil sügaval sisimas loomupärane kirg ja igatsus Jumala järele. Kuid langenud maailm, kus me elame nõuab oma osa. Nii paradoksaalne, kui see ka ei ole, toob pidev naudingu, muretu elu ja rahu otsing siin maailmas kaasa valu ja kannatuse (Lk 9:24). Ja mis peamine see ähmastab meie vaimu-tõetundmise silmad ja moonutab meie jumalanäolisust ning viib meid kaugemale Tema sarnasusest, kuni sinna maani, et me ei suudagi enam Jumalat igatseda ja Teda ära tunda (2Ts 1:6-9). 

Neitsi Maarja tundis ära Jumala ja ütles selle “JAH”, mida kogu loodu hinge kinni hoides ootas. Jumal on loonud meid ühe ainsa eesmärgiga, et me valitseksime kogu loodu üle, aga mitte omapead, vaid teeksime seda koos Jumalaga – Temaga osaduses olles (1Ms1:26). Me ei ole autonoomsed, me oleme elavad, kui me elame Jumalale (1Kr10:31) . Elada Jumalale tähendab aga elada südamega, mis on niivõrd puhas ja avar, et suudab endasse Jõululapse mahutada. Ka meie ülesanne on Jumalaema eeskujul Jumala Sõna ära tunda, öelda see “JAH”, mida kogu loodu meilt ootab - Jõululaps endas vastu võtta, Teda endas kanda ja Teda iga oma mõtte, sõna ja teoga ilmale tuua. 

Kallid sõbrad! Me oleme Jumala kaasvalitsejad, me oleme tema kaasloojad. Ma soovin, 
et me kõik võtaksime oma südames suure armastusega vastu selle väeti ja õrna 
Jõululapse, et ta kasvaks meie südames suureks, et Teda siis maailmale jagada. Aamen!

EAÕK Hiiumaa koguduste preester 
Aabraham

Eesti Apostlik-Õigeusukirik Hiiumaal

kell 15:00 HINGEPALVE Kuri surnuaias
kell 17:00 HINGEPALVE Kõpu surnuaias
Pühapäev 11. august, PUSKI PÄEV, kell 10:00 LITURGIA Puski Kristuse Sündimise Kiriku hoovis. 
Kell 11:30 HINGEAPALVE (peale liturgiat) Puski surnuaias.  

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäeval 20. juuli, kell 09:45 toimub Malvaste prohvet Eelija kabelis PIISKOPLIK LITURGIA, kus tähistame prohvet Eelija kabeli templipüha. Teenib metropoliit Stefanus. Peale liturgiat katame ühise laua, toimub vestlusring meie metropoliiidiga.

Käimas on Kirikubuss, mis väljub Malvastesse Käina Konsumi parklast kell 09:00 ja Kärdla Pritsumaja parklast kell 9:30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pühapäev 21. juuli kell 12:45 VOX CLAMANTIS vaimuliku muusika kontsert Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise Kirikus. Õigeusukiriku vanas koolimajas avatud kohvik. 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Pühapäeval 17. Märts, Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Suure paastu algus.
Kell 10:00 LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.

Peale liturgiat ühine söömaeg ja vestlusring paastust ja palvest ning andeksandmisest.

NB! Igal teenistusel on käimas kirikubuss 
Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09.30. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi. Info Anna Mišinalt 56606349

KONTAKT:

EAÕK Hiiumaa koguduste preester Aabraham
Telefon +372 5090251
e-post: Aabraham@eoc.ee

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Hiiumaal

Laupäeval 2. VEEBRUARIL, Kell 10:00 LITURGIA, Jeesuse Kristuse templisseviimise püha, Malvaste Prohvet Eelija Kabelis. 

NB! Käimas on kirikubuss väljumisega:
Nurste kauplus kell 8:30 - Kuriste Haridusseltsi maja kell 8:45 - Ühtri 9:00 - Käina Konsumi parkla kell 09.15 - Kärdla Pritsumaja parkla kell 9:40 - Malvaste kabelPeale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi. 

EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK HIIUMAAL

Pühapäeval 6. JAANUAR 
Kristuse ristimise ehk jumalailmumise püha. Kell 10:00 LITURGIA ja SUUR VEEPÜHITSUS Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus

Laupäeval 02. VEEBRUAR
Jeesuse Kristuse vastuvõtmise, templisseviimise püha.Kell 10:00 LITURGIA Malvaste Prohvet Eelija Kabelis.

Pühapäeval 17. MÄRTS
Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Suure paastu algus.Kell 10:00 LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus

NB! Igal teenistusel on käimas kirikubuss Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla Pritsumaja parklast kell 9:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09.30.
Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Info Anna Mišinalt 56606349

KONTAKT:EAÕK Hiiumaa koguduste preester AabrahamTelefon +372 5090251e-post Aabraham@eoc.ee

Veeristsepüha

Möödas on nii rahvakalendri kui ka kristliku maailma ühed suuremad  – Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise pühad või rahvakeeles Jõulupühad.  Jõulupüha - Kristuse sündimise püha teenistused olid pühendatud Kristuse sündimisele Petlemmas, Issanda Ingli kuulutusele, taevaste vägede kiitusele ja karjaste rõõmule kuid ka Hommikumaa tarkade saabumisele (Mt 2.1-12). Katoliku ja Luteri ja Anglikaani kirikutes tähistatakse tarkade saabumist 6. jaanuaril. Sealt ka kolmekuningapäev -  kolmekuningapüha nimetus. Õigeusukirik tähistab samal 6 jaanuari päeval Issanda ristimise ehk Jumala ilmumise püha või ka Jordanipüha. Sellel pühal toimub ka suur veepühitsus siit ka Veeristsepüha nimetus.

Kreeka keeles kutsutakse Issanda ristimise püha epifaania’ks ehk ilmumiseks ja ka teofaania’ks ehk Jumala ilmumiseks. Issanda ristimise püha on laiahaardeline ja sügav. Selle mõistmine, nii palju kui võimalik, on oluline ristiusu põhialuste mõistmiseks. 

Kristuse ristimise püha oluline teema on Kolmainu Jumala ilmumine: Jumal Isa tunnistas Jeesuse oma pojaks ja Püha Vaimu nähti tuvikesena laskuvat Isalt Pojale (Jh1:29-34).  
 Samal ajal räägib Issanda ristimise püha Kristuse maapealse kuulutustöö algust, millega ta tuli maailma valgustama (Mt 3:16-17). Jordanipüha Liturgial laulame:  „Oh Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud maailma valgustama, au olgu Sulle!“

Valguse püha nime all tunti seda püha esimestel sajanditel ja sellel päeval toimus rohke inimeste ristimine. Paratamatult kerkib küsimus: miks toimub Kristuse ristimine? Inimese ristimine on arusaadav: inimene sünnib patus ja läheb ristimisvette patusena. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, läbi müsteeriumi, sureb inimene lihalikuks patueluks ja sünnib uuesti Pühas Vaimus kristlikuks eluks.

Aga Kristus kes oli patuta? Sellele vastab kaanoni tekst, mida Liturgial laulame: „Kuigi Jumal ei vajanud ristimist, siiski laskis Ta end Jordanis ristida patuste inimeste pärast.“ Kristus olles tõeline Jumal võttis endale inimese kuju, et saada tõeliseks inimeseks, et saada osa meie elust, et saada kiusatud nagu meiegi, selleks, et ka meie saaksime osa tema elust. Kristuse ristimine tähendab kogu inimkonna ristimist. Kristuse ristimisel on lisaks veel kosmiline tähendus. Kristus ei kaasanud endaga ristimisele Jordanis mitte ainult inimese vaid ta pühitses ka Jordani vee, kaasates pühitsusse kogu loodu selleks, et inimene koos kogu looduga saaks rikkumatuks ja pühaks.

Vesi on energia kandja ja inimene on Jumala kaastööline tema hea majapidaja. See on ka põhjus, miks me võtame Jordanipühal pühitsetut vett oma kodudesse. Seda suurt veepühitsust Issanda ristimise päeval pühitsetakse üks kord aastas. Sellel pühal pühitsetud vesi kannab endas Jumala, meile lõpuni hoomamata, Suurt Väge.

 Suure veepühitsuse oluline moment on see, kui preester kastab risti kolm korda vette, meenutamaks Kristuse ja iga kristlase kolmekordset kastmist ristimisel. Siinjuures on väga tähtis rõhutada, et veepühitsus ei teostu mitte preestri ega kaaspalvetajate maagilise tegevuse läbi, vaid nende palvete peale kordab Kristus ise seda pühitsust, mille ta esimest korda andis Jordani veele oma ristimisel. Täpselt sama moodi nagu Jumal pühitses inimese ja kogu loodu pühitsemiseks Jordani vee, pühitseb Jumal ka Suurel Veepühitsusel meie poolt tema ette toodud vee, nii meie kui ka kogu loodu pühitsemiseks. Seepärast saage julgelt osa sellest Suurest Veepühitsusest ja võtke seda pühitsetud vett kaasa nii enda kui ka oma lähedaste tarbeks ja kodude pühitsemiseks.

EAÕK Hiiumaa koguduste preester Aabraham 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik HIIUMAAL

TEENISTUSED 

Pühapäev 16. detsembril algusega kell 10:00 Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus Pühade esivanemate pühapäev.

JÕULUKONTSERT 

Pühapäeval 16. detsembril kell 16:00 esineb Käina segakoor Hiiula Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus. Koori juhatab Sirje Lillo.  
Jõululaupäev 24. detsembril algusega kell 13:00  KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA Suur Õhtuteenistus ja Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.

Jõulupüha mõtisklus

Jõulud on ühed tähtsamad rahvakalendri pühad tänapäeval. 
Jõuludest hakkavad päevad pikemaks muutuma ja valgus hakkab võitu saama pimeduse üle. Jõuludest saab alguse kevade ja kogu loodu ärkamise ootus. 

Kristlastele on jõulud eelkõige Kristuse sündimisega seotud. Täpselt nii nagu looduses on jõulud valguse võit pimeduse üle on ka Kristuse sünd Valguse võit, mis taas avab oma algsest aust langenud inimesele tee Taevase Isa juurde. 

Jõulupüha teenistuste tekstid kasutavad kõiki neid jõuludega seotud elemente nagu mähkmed ja sõim, härg ja eesel, karjased ja lambad, sest just inimesele lõpuni mõistmatus paradoksis on sündinud meile väike lapsuke – igavene Jumal.

Selles imes peitub Kristuse sündimise püha ülim ja oluline tähendus: Jumal sündis inimesest, saades tõeliseks Inimeseks, samas jäädes tõeliseks Jumalaks, lebas sõimes ja elas meie keskel selleks, et saada osa meie elust, et meiegi saaksime osa tema elust. Läbi selle ime andis Jumal meile tee ja lootuse igavesele elule Jumalas.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Hiiumaa koguduste preester Aabraham

Mõtisklus hingepalvest

Surm on inimese hinge ja keha brutaalne lahutamine. See on midagi väga jõhkrat ja ebaloomulikku. Surm ilmub inimese ellu peale Aadama pattu langemist, peale inimese eemaldumist oma Jumalast – oma Loojast, peale inimese ajalikuks saamist. 

Kuid surmale saab vaadata ka teist moodi. Jumal on armastanud ja armastab inimest niivõrd, et ta ei jäta meid iialgi maha. Ta  on andnud meile oma ainusündinud Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse, kes taasühendab langenud inimese tema Loojaga.  Kristus ütleb: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu (Jh 5:24). Inimese ajalik elu on otsekui ettevalmistus. Ettevalmistus kohtumiseks igavese eluga, tõelise eluga, eluga, millest räägib Kristus. Kuid elu ei ole igavene iseenesest. Elu on igavene ainult Jumala Armus, temaga osaduses elamises.

Me teame väga vähe elust peale surma. Igasugustesse lugudesse surmjärgsest elust tuleb suhtuda äärmise ettevaatusega. Kui õige on üldse inimese elu jagada praeguseks ja surmajärgseks eluks?

Kristus ütles kord saduseridele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal." (Mt 22:32)

Kristus ütleb, et tema on ka nende Jumal, kes on siit elust juba lahkunud. Jumal ei lahuta meid elavateks ja surnuteks. Tema jaoks oleme me  kõik olemas. Jumala jaoks oleme me kõik elavad. Jumal ei ole surnute Jumal vaid elavate Jumal. 

Läbi palve astume me dialoogi Jumalaga. Läbi hingepalve palume me Jumalalt, et ta mõtleks nende peale, kes enne meid siit elust on lahkunud: meie isade ja emade, õdede ja vendade ja lapsukeste peale – kõigi peale kelle me oma palves Jumala ette viime. Tema teab meie igaühe hingesügavust, Tema teab kuidas aidata nii meid kui ka neid, kes enne meid siit elust on lahkunud.

Hingepalved õigeusukiriku surnuaedades Hiiumaal:

Laupäeval, 16. juunil  algusega kell 13:00 Hingepalve Kuriste surnuaias
Pühapäeval, 17. juunil algusega kell 12:00 Hingepalve Malvaste surnuaias 
Reedel, 27. juulil algusega kell 17:00 Hingepalve Kuri surnuaias
Laupäeval 11. augustil algusega kell 13:00 Hingepalve Puski surnuaias
Laupäeval 11. augustil algusega kell 15:00 Hingepalve Kõpu surnuaias  

Jumalateenistused õigeusu kirikutes Hiiumaal:

Pühapäeval 17. juunil algusega kell 10:00 Liturgia Malvaste prohvet Eelija kabelis
Laupäeval 21. juulil algusega kell 10:00 Liturgia ja templipüha Malvaste prohvet Eelija kabelis. 
Laupäeval 28. juulil algusega kell 10:00 Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus.
Pühapäeval 12. augustil algusega kell 10:00 Liturgia ja Puski päev Puski Kristuse Sündimise kiriku hoovis.
Laupäev 8. septembril algusega kell 10:00 Jumalasünnitaja sündimise püha Liturgia ja templipüha Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikus. Teenib metropoliit Stefanus.  

EAÕK Hiiumaa preester Aabraham
Telefon +372 5090251
e-post Aabraham@eoc.ee