Ajaarvamisest

Ajaarvamise alguseks on võetud nn Billingeni katastroof, mille daatum on Rootsis viirsavide meetodil aastalise täpsusega kindlaks määrat. Sel aastal murdis hilisjääaegse Balti jääpaisjärve vesi endale väljapääsu ilmamerre praeguse Mälari järvistu kohalt Rootsis. Ühe aasta jooksul langes veetase mitukümmend meetrit, vee alt vabanes suur jagu Eestimaad, subarktiline kliima asendus preboreaalsega, hakkasid arenema sood ja metsad. Umbes 500 aastat pärast katastroofi elasid Pärnu jõe ääres Pulli asulas juba inimesed. Sündmust ennast võiks poeetiliselt nimetada maasünniks. Maasünni-järgset ajaarvamist võib edukalt kasutada näiteks Eestimaa asustusajaloos - ajaskaala oleks ühepidine, jääksid ära aastatuhanded enne ja pärast «meie aega».

Kaido Kama

-
 Maarahva pühad