Sotsiaalhoolekanne

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri

52 kohaga hooldekodu
Hindu küla Emmaste vald,
tel 4695429,  info.tohvri@emmaste.ee,


MTÜ Samaaria Eesti Misjon

Putkaste Varjupaik
Putkaste 11 Käina vald,
tel 4636147, 56155487,
ingrid.purge.001@mail.ee,
osakonna juhataja Ingrid Purge

MTÜ Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda

Ühendab 12 Hiiu maakonna liikmesorganisatsiooni
http://www.hiiumaapik.ee/,
juhataja Malle Kobin

Kärdla Sotsiaalkeskus
http://www.kardla.ee/,
juhataja Elle Voolma

Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus
www.lasterikkad.eu,
juhatuse esimees Rein Jürimäe

Hiiumaa Lastekaitse Ühing
http://www.lastekaitse.hiiumaa.ee/,
esinaine Merle Salusoo

Pühalepa valla Hellamaa Perekeskuse Sotsiaalmaja