Tervishoid Hiiu maakonnas

HIIUMAA HAIGLA SA

Hiiumaa Haiglat juhib 5 liikmeline laiapõhjaline haiglanõukogu. Nõukogu liikmed määrab ametisse Hiiu maavanem.
SA Hiiumaa Haigla eesmärk on kvaliteetse eriarstiabi osutamine Hiiu maakonnas, seda nii ambulatoorselt kui statsionaarselt, samuti kiirabi teenuse osutamisel Haiglas on 32 voodikohta.

2011.a. peamised tegevused olid sünnitusosakonna renoveerimine, hooldusosakonna ja taastusraviosakonnaehitus, seadmete ja inventari soetus uutesse ja renoveeritud osakondadesse.

2012.a. on kavas puuduleva kompuutertomograafi soetamine ja vastava ruumi väljaehitamine

PERARSTIKESKUSED

Kokku 5 perearstikeskust, kus töötab 7 perearsti ja 8 pereõde

1. Kõrgessaare Perearstikeskus OÜ,
Kõrgessaare, aadressil Tööstuse 25, tel 469 3340
2. OÜ Kai Lauter, Emmaste, tel 4622400
3. OÜ Käina Tervisekeskus, Käina, Hiiu mnt 1B, tel 4636588
4. Kärdla Perearstid OÜ, Kärdla, Nuutri 3A, tel 4622770
5. Perearst Marje Vann OÜ, Käina, Hiiu mnt 1B, 4636583

HAMBARAVIKESKUSED

1. Küllike Tammeveski Hambaravi, Käina , Hiiu mnt 1B, tel 4636354
2. OÜ Angela Sivonen, Kärdla, Heltermaa mnt 12, tel 4631551
3. OÜ Heli Mikk, Kärdla, Keskväljak, tel 4633006
4. OÜ V.J. Hambaravi, Kärdla, Vabaduse tn , tel 4632002
5. OÜ Emmaste Hambaravi, Emmaste, tel 4622403
6. Pärnu Hambapolikliiniku vastuvõtt SA Hiiumaa Haigla polikliiniku ruumides

AMBULATOORSET PSÜHHIAATRIATEENUST OSUTAB dr Katrin Noorkõiv, kellel vastuvõtud on nädala lõppudel Uue tänava Apteegimaja II korrusel Teenust osutab: FIE Katrin Noorkõiv

TÖÖTERVISHOIUTEENUST OSUTAB dr Ülo Lember , tel 4636588