Hiiumaa majandusülevaated

Majandusülevaadetes võetakse traditsiooniliselt kokku aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused, nendes on kirjeldatud erinevate majandussektorite aasta suundumusi ja oodatavaid trende tulevikus.