Maakond ja omavalitsused

Hiiu maakond taastati 1. jaanuaril 1990. Maakond hõlmab Hiiumaa ja Kassari saare ning Hiiumaad ümbritsevad väikesaared.

Maakonna lipp koosneb kahest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust: ülemine laid on valge ja alumine roheline. Valge laiu keskel on maakonna eritunnusena Hiiumaa vapp. 
Vapil on hõbedasel põhjal (kilbil) vertikaalne kolme sõlmega köis ja neli punast liiliat, kummalgi pool köit kaks. Liiliad pärinevad saare ajaloos tuntud Ungern-Sternbergide vapilt ning tähistavad Hiiumaa nelja kihelkonda. Sõlmedega köis on kohalikust muistendist pärinev tuule-köis, mis sümboliseerib hiidlaste tarkust ilma ja maailmaga hakkama saamisel. 

Rahvastiku paiknemine on maakonnas ebaühtlane. Tihedamini on asustatud maakonna kagu- ja idaosa, hõredamalt Kõpu poolsaar ehk lääneosa ning saare keskosa. Maakonnas on 1 linn, 2 alevikku ja 182 küla.

Halduslikult jaguneb maakond 4 omavalitsuseks:

Hiiu vald pindalaga 379,5 km2 hõlmab Hiiumaa lääne­ ja põhjaosa ning on moodustunud kahe endise omavalitsuse Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel. Elanikke on Hiiu vallas 4818 ehk ca 49% maakonna elanikest (artiklis siin ja edaspidi andmed 01.04.2014 seisuga). Valla administratiivkeskus on Kärdla linn, mis on ühtlasi ka maakonnakeskus. Kärdlasse on koondunud enamus saarel paiknevaid riigiasutusi ja suur osa maakonnas tegutsevatest ettevõtetest. Teiseks suuremaks keskuseks vallas on Kõrgessaare alevik. Lisaks neile on vallas 58 küla, millest suuremad on Lauka ja Luidja.

Emmaste vald hõlmab Hiiumaa lõuna­ ja edelaosa, pindala on 197,5 km2 ja elanike arv 1268 (ca 13%). Valla ajalooliselt välja kujunenud keskuseks on Emmaste, väiksemad kohalikud keskused on Nurste, Jausa ja Valgu. Kokku on vallas 43 küla.

Käina vald hõlmab 186,5 km2 Hiiumaa keskosa ja Kassari saare ning elanikke on seal 2124 (ca 22%). Umbes 1/3 valla elanikest elab valla keskuseks olevas Käina alevikus. Teised suuremad kohalikud keskused on Männamaa, Kassari ja Putkaste. Lisaks Käina alevikule on vallas veel 34 küla.

Pühalepa vald hõlmab 255,5 km2 Hiiumaa idaosa, elanikke on vallas 1593 (ca 16%). Valla administratiivne keskus paikneb Tempa külas, olulised keskused on ka Suuremõisa ja Palade. Valla alla kuuluvad pea kõik Hiiumaa laiud ja väikesaared. Kokku on vallas 47 küla.