Kultuurilugu

Hiidlaste esimesed oma koordineeritud seltsingud olid 17. sajandi teisel veerandil tegevust alustanud usuühingud.

19. sajandil muutus ühendavaks koorilaulu- ja puhkpillimängu harrastus. Vanimad lauluseltsid loodi Reigis (1859) ja Kõpus (1873). Hiiumaa koorid võtsid osa II (1879) ja IV (1881) üldlaulupeost ning Läänemaa I laulupäevast (1896).

Kuni I maailmasõjani korraldati igal suvel Kärdla Lepakoplis pidusid ning on teateid ka 1874. aasta lastepeost.

1912. aastal taotles Kärdla kalevivabriku juhtkond kubernerilt loa kino asutamiseks. Riiast osteti ringiaetava vändaga Pathe-projektor ja kinomeheks pandi fotograaf Nikolai Köningsfest.

Esimese vabariigi ajal rahva osalus kultuuriloomes aktiviseerus – tegevust jätkasid juba varasematel aastatel loodud ühingud, kuid nende kõrvale tekkisid ka paljud uut tüüpi seltsid, millistest mitmed ühinesid ülemaalisteks koondisteks (Eesti haridusliit, Maanaiste keskselts, Ülemaaline eesti noorsoo ühendus jt). Samuti laiendasid oma tegevuse Eestisse mõned rahvusvahelise haardega organisatsioonid, nagu Noorte meeste kristlik ühing või Ülemaailmne skautide liit.

Naisliikumine jõudis Hiiumaale 1930. aastatel, mil asutati üksteise järel Emmaste perenaiste selts , Käina maanaiste selts, Puski maanaiste selts ja Kärdla naisselts. Lisaks iseseisvatele seltsidele koondusid naised ka mitmesuguste ühingute naisringideks.

2. septembril 1934 korraldati Käinas esimene ülehiiumaaline maanaiste päev.

Teise maailmasõja eel ulatus mitmesuguste kultuuriseltside arv Hiiumaal  90-ni (siia kuuluvad lisaks kultuurhariduslikele seltsidele ka majanduslikud ühisused, poliitilised organisatsioonid, usuühingud jne).  

Nõukogude korra ajal sõltumatud kultuuriseltsid likvideeriti, neid asendasid maakultuurimajad ja rahvamajad. Kuigi kuni 1960-ndate aastate esimese pooleni oli nende ülesandeks ideoloogiatöö korraldamine (millist nõuet vähemalt formaalselt järgiti) edendasid need asutused üsna edukalt laulu-, tantsu-, muusika- ja näitemänguharrastust.

Eestimaa taasiseseisvumisega 1991. aastal alustas taas tööd suur hulk sõltumatuid kultuuriseltse.