Hariduslugu


Kõige varasemad teated rahva harimisest Hiiu saarel pärinevad Reigi kihelkonnast, kuhu 1625. aastal saadeti pastoriks endine toomkooli rektor Paulus Lempelius, kes omakorda võttis abiliseks üliõpilase Jonas Kempe. Viimane luges koguduses ette kirikuraamatuid ja õpetas andekamatele lugemist.

Esimese külakool Hiiumaal rajati Käinas kirikumõisa alale pastor A. M. Haller´i poolt 1786. aastal.
Esimesed koolimajad Hiiumaal ehitati mõisa poolt või toel, st. mõis andis maa ja ehitusmaterjali.
Esimesed Hiiumaa elukutselised õpetajad said hiidlased 19. sajandi 60. aastatel. Esimesed naisõpetajad asusid tööle 20.-nda sajandi esimese kümnendi lõpul.

  • 1905. aastal töötas Hiiumaal 20 luteri usu vallakooli, 3 õigeusu kihelkonnakooli, 4 õigeusu abikooli, 2 vabriku algkooli, 1 erakool ja 1 ministeeriumikool.
  • 1930. aastast mindi kogu Eestis, üle 6-klassilisele kohustuslikule algharidusele. Õppeaastal 1930/31 töötas Hiiumaal 20 kuue-, 1 viie-, 3 nelja- ja 4 kolmeklassilist kooli.
  • 1934 alustas tööd Putkaste põllutöökool ning 1935 Kärdla 9- klassiline reaalkool.
  • 1940. aasta sügisel muudeti Kärdla reaalkool keskkooliks.
  • 1950. aastate teisel poolel asusid Hiiumaa koolidesse kõrgharidusega õpetajad ja kümnendi lõpuks oli kõrgharidus juba umbes kahel kolmandikul pedagoogidest.
  • 1954. aastal tegutses saarel üks keskkool – Kärdlas ja kümme 7-klassilist kooli.
  • 1980. aastate alguseks oli saarele alles jäänud 8 kooli sh Kõpu Eriinternaatkool ja Putkaste sovhoostehnikum.
  • 1988. aastal oli Hiiumaal neli 9-klassilist kooli: Käina, Emmaste, Palade ja Lauka. Kutseharidust koos keskharidusega sai Putkaste Sovhoostehnikumist.

Nõukogude võimu viimased aastad ja taasiseseisvunud Eesti algusaastatel loodi taas väikesi maakoole kuid nende tegevus jäi siiski üsna lühiajaliseks.

Tänasel päeval saab Hiiumaal kooliharidust 7 koolist: Suuremõisa Põhikoolist, Palade Põhikoolist, Lauka Põhikoolist, Emmaste Põhikoolist, Käina Gümnaasiumist, Kärdla Ühisgümnaasiumist ning Hiiumaa Ametikoolist. Saarel töötab veel Kõpu Internaatkool.